Tatjana Budovska

Direktora vietniece izglītības jomā

Pieņemšanas laiks: trešdienās 15.00 – 17.00

Pienākumi:

  • Vadīt, plānot, organizēt Rīgas Klasiskās ģimnāzijas audzināšanas un ārpusstundu darbu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  • Organizēt ģimnāzijas audzināšanas darba satura un rezultātu izvērtēšanu;
  • Organizēt un kontrolēt dežūras ģimnāzijā. Izveidot Dežurēšanas kartību.
  • Organizēt un kontrolēt ekskursiju un pārgājienu plānošanu, norisi un dokumentu noformēšanu, izstrādāt ekskursiju organizēšanas kartību un kontrolēt tās izpildi.
  • Koordinēt Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolēnu Pašpārvaldes darbu.
  • Koordinēt klašu audzinātāju un MK interešu izglītības pedagogu darbu.