Brīvlaiki

Saskaņā ar Ministra Kabineta noteikumiem Nr. 28 (Rīgā 2020. gada 14. janvārī)

https://likumi.lv/ta/id/311984-noteikumi-par-20202021nbspmacibu-gada-un-macibu-semestru-sakuma-un-beigu-laiku-un-brivdienu-laiku