Brīvlaiki

Mācību gada laikā noteiktās brīvdienas:

Rudens brīvdienas – no 2021. gada 18. oktobra līdz 22. oktobrim;

Ziemas brīvdienas – no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 4. janvārim;

Pavasara brīvdienas 1. – 11. klasēm  – no 2022. gada 14. marta līdz 18. martam, bet 12. klašu skolēniem – no 21. marta līdz 25. martam;

Vasaras brīvdienas 1.–8. klasēm un 10.–11. klasēm – no 2022. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Papildu brīvdienās 1. klases skolēniem – no 2022. gada 7. februāra līdz 11. februārim.

 

Avots:

https://likumi.lv/ta/id/321678-noteikumi-par-20212022nbspmacibu-gada-un-macibu-semestru-sakuma-un-beigu-laiku-un-brivdienu-laiku