Brīvlaiki

Saskaņā ar 11.12.2018. MK noteikumiem Nr. 777 (Grozīts ar MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 277)

1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2020. gada 29. maijā.