Pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbu norises grafiks 3. klases izglītojamiem:

Mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) –
mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa –
20. februārī;

Matemātikā (rakstiski) – 2020. gada 26. februārī.

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās
(kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – notiek 2020. gada 3. martā.