Pārbaudes darbi

Saskaņa ar Ministra Kabineta noteikumiem Nr. 319 (Rīgā 2020. gada 26. maijā)

https://likumi.lv/ta/id/315040-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2020-2021-macibu-gada