Erasmus +KA2 projects 2019-2021

Rīgas Klasiskajai ģimnāzijai ir apstiprināti trīs starptautiskie skolu partnerību projekti Erasmus+KA2

Šogad Rīgas Klasiskajai ģimnāzijai ir apstiprināti divi Erasmus+KA2 (229) projekti un viens Erasmus+KA2 (201) projekts, un turpmāko divu gadu laikā daudziem mūsu ģimnāzijas vecāko klašu skolēniem būs iespēja piedalīties trīs ļoti dažādos starptautiskajos skolu partnerību projektos. Erasmus+ KA2 projekti ļauj skolēniem pilnīgi bezmaksas apceļot Eiropu, veselu nedēļu dzīvojot, mācoties un ļoti interesanti pavadot laiku kopā ar skolēniem no citam valstīm. Dalība starptautiskajos projektos – tā ir iespēja iegūt nenovērtējamu dzīves pieredzi, jaunas idejas, daudz jaunu draugu un paziņu no citām Eiropas valstīm un protams iedvesmoties jauniem mācību sasniegumiem. Mums ir liels prieks, ka pateicoties apstiprināto projektu skaitam, iespēja piedalīties projektos būs daudziem skolēniem, tomēr, lai atlasītu vismotivētākos cilvēkus, tiek rīkota dalībnieku atlases procedūra. Aicinām skolēnus un viņu vecākus iepazīties ar projektiem un visu labi apdomājot droši pieteikties līdz šī gada 22 oktobrim!

Projektu īss apraksts: “3 Erasmus projects”

  1. Projekts “Bridging the Gap – from Theory to Practice”/”Eksakto priekšmetu apgūšana – no teorijas uz praksi”. Šī projekta mērķis ir dot iespēju inženierzinātņu programmas skolēniem tuvāk iepazīties ar profesijas specifiku, pielietojot matemātikas, fizikas, ģeogrāfijas un citu eksakto zinātņu teorijas praksē. Skolēni varēs iepazīties ar profesionālās celtniecības- ģeodēzijas vidusskolas Graditelsko Geodeska skola https://ggts.hr/ skolēniem, tas mācību procesu un kopīgi veidot mācību projektus, kas tiks balstīti uz arhitektūras, inženierzinātņu un ģeodēzijas risinājumu pētījumiem. Projektā tiks iesaistīti matemātikas, fizikas, ģeogrāfijas, vēstures un angļu valodas skolotāji. Projektā gaitā ir ieplānota 10 skolēnu vizīte uz Graditelsko Geodeska skolu Split pilsetā, Horvātijā 2020.gada aprīlī un Horvātijas skolas skolēnu uzņemšana RKG 2020.gada oktobrī. Aicinām 10.-11.klašu inženierzinātņu programmas skolēnus pieteikties projektam šeit: https://ej.uz/rkg_erasmus

 

Skolas prezentācija:  “GGTS”

 

  1. Projekts “Сultural and Natural Treasures to be Preserved for Inclusive and Sustainable Europe”/ Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana ilgtspējīgai Eiropai. Šī projekta mērķis ir palīdzēt skolēniem apzināties un dziļāk izpētīt Eiropas kultūras un dabas mantojumu, vienlaicīgi risinot tas saglabāšanas problēmas, pielietojot dažādos priekšmetos gūtās zināšanas un modernās tehnoloģijas un veidojot mācību resursus citu skolēnu izglītošanai. Projektā tiks iesaistīti 10 dažādu priekšmetu skolotāji un 25 skolēni. Projektā gaitā ir ieplānoti 5 braucieni uz Spāniju, Portugāli, Maltu, Itāliju un Rumāniju. Katrā braucienā būs 5 skolēni un 2 vadošie skolotāji. Savukārt, Latvija uzņems 25 skolēnus pa 5 no katras valsts jau 2019.gada 1.-7. decembrī. Aicinām 10.-11.klašu skolēnus pieteikties projektam šeit: https://ej.uz/rkg_erasmus
  1. Projekts “You are My Challenge!” / “Tu esi mans izaicinājums!” Šī projekta mērķis ir veidot jauniešu izpratni par veselīgu dzīves veidu un palīdzēt apzināties dažādu atkarības veidu problemātiku un risinājumus. Internets, narkotikas, azartspēles, ēšanas traucējumi u.c. atkarības mūsdienu sabiedrība un ciņa ar tiem – ir šī projekta fokusa. Projekta iesaistītie skolēni caur priekšmetu integrāciju un projektu darbu pētīs atkarību problēmas un tos risinājumus veidojot motivējošus video klipus un izglītojošus mācību materiālus. Projektā gaitā ir ieplānoti 4 braucieni –  katrā 5 skolēni un 1-2 pavadošie skolotāji uz Rumāniju, Nīderlandē, Portugāli un Turciju. Savukārt, 2021.gada orientējoši maijā RKG uzņems 20 skolēnus no iepriekšminētajiem valstīm. Pieteikšanās šīm projektam tiks izsludināta vēlāk. Sekojiet informācijai.

Kas man tagad ir jādara, lai tiktu izvelētajā projektā?

Ja Tu 100% zini, ka vēlies piedalīties kādā no projektiem:

  • Vispirms nopietni parunā ar saviem vecākiem un pārliecinies, ka Tavi vecāki pilnīgi atbalsta šo ideju, ļaus Tev braukt ārzemēs skolotāju pavadījumā un dzīvot vies-ģimenē 1 nedēļu, kā arī pēc tam varēs uzņemt to pašu vai citu skolēnu Jūsu ģimenē arī uz 1 nedēļu;
  • Aizpildi elektronisko pieteikumu un pievieno īsu motivācijas vēstuli angļu valodā šeit: https://ej.uz/rkg_erasmus
  • Piedalies projekta apspriešanā ar priekšmeta skolotājiem, kuri pavadīs konkrēto skolēnu grupu un vadīs konkrēta projekta posma uzdevumu izpildi.
  • Iegūsti jaunus draugus un neaizmirstamo starptautisko pieredzi!
  • Pastāsti citiem par šo iespēju un savu pieredzi Erasmus+ projektā.

Jautājumi un vairāk informācijas:

Starptautisko projektu koordinatore Nadežda Polianoviča, 115.kab.