Uzņemšana Ģimnāzijā

Ja Tev ir vēlme mācīties modernajās mūsdienīgajās laboratorijās, sadarboties ar pieredzējušajiem un  radošajiem pedagogiem, piedalīties aktīvā un aizraujošā ģimnāzistu dzīvē – kļūsti Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas ģimnāzists !

Iekšējie noteikumi Par izglītojamo uzņemšanas kārtību Rīgas Valsts klasiskajā ģimnāzijā”


Uzņemšana 7. klasē

Pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klasu) programma (IP kods 23011111)

Lai nodrošinātu klasiskās izglītības uzdevumu īstenošanu, Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija balstās uz trim veidojošiem  komponentiem – matemātiku ar eksaktajiem priekšmetiem; svešvalodām un sociālajām zinībām –  kuri mijiedarbībā veido vienu veselumu. Šis klasiskās izglītības modelis ievada skolēnus mūsdienīgu zināšanu gultnē un sagatavo tos turpmākai zinību specializācijai. Līdz ar to, piedāvātāja izglītības programmā  ir palielināts stundu skaits matemātikā un svešvalodās, kā arī mācību plānā ir iekļauta otrā svešvaloda (vācu vai franču). Vēl izglītības programma paredz sistemātisku  satura un svešvalodu integrētas apguves (CLIL – contentandlanguageintegratedlearning)  pielietojumu mācību procesā.

Valsts ģimnāziju matemātikas iestājpārbaudījuma programma 7. klasei


Uzņemšana 10. klasē

Vispārējās vidējās izglītības programma (IP kods 31017011)

Ģimnāzijas izglītības programmas saturs tiek īstenots trijos virzienos –  humanitārais un sociālais, inženierzinātņu un medicīnas –  un ietver 8 mācību priekšmetu komplektus:

Valsts ģimnāziju matemātikas iestājpārbaudījuma programma 10. klasei


Uzdot jautājumu Ģimnāzijas administrācijai (Google forms)