Uzņemšana 1. klasē

Iesniegums 1_klase_par UZNEMSANU_2021_!

Iesniegums _ pārreģistrācija

Iesniegums-pretendenta-saraksta

icon

 

Bērna pieteikšana skolai

Klātienē : piektdienās 10.00 – 17.00
Vaidavas ielā 6, (110. kab.), t. uzziņām 67564703.
Elektroniski : rklasg@riga.lv vai nosūtot latvija.lv
Nepieciešamie dokumenti:

  • IESNIEGUMS pretendentu rindā
  • Vecāka (kurš reģistrē) pase vai ID karte
  • Bērna Dzimšanas apliecība un bērna Dzimšanas apliecības kopija

Ja ģimnāzijā jau mācās pretendenta brālis vai māsa, svarīgi sniegt par to informāciju, norādot
pretendenta brāļa vai māsas vārdu, uzvārdu un personas kodu.

Bērna uzņemšana skola:

Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami
iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” Rīgas Valsts
klasiskā ģimnāzija ar šī gada 15. maiju sāk 1.klašu komplektēšanu 2021./2022. mācību gadam.
Iestāde pēc 1.klases pretendentu saraksta sagatavošanas ierakstītā pasta sūtījumā vai elektroniski,
parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosuta paziņojumu bērna likumiskajam pārstāvim par
bērna iekļaušanu 2021./2022. mācību gada 1.klašu pretendentu sarakstā vai par atteikumu.

Pēc iestādes paziņojuma saņemšanas par bērna iekļaušanu 1.klašu pretendentu sarakstā bērna
likumiskais pārstāvis 10 kalendāro dienu laikā iesniedz iestādei iesniegumu par bērna uzņemšanu
iestādes 1.klasē vai par iesnieguma atsaukšanu.
Klātienē : Vaidavas ielā 6, (112. kab.), pēc iepriekšēja pieraksta pa t. 67564702, 67564703
Darba dienās 8.00 – 16.00
Elektroniski : rklasg@riga.lv vai nosūtot latvija.lv

Nepieciešamie dokumenti:

  • IESNIEGUMS par uzņemšanu 1.klasē
  • Ārsta izziņa 0/26u
  • Izziņa par pirmsskolas izglītības apguvi
  • Bērna fotogrāfija 3×4
  • Papildus informācija:
  • IESNIEGUMS par pārreģistrāciju nākamajam mācību gadam

Papildus informācija: Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem