Skolotāju konsultāciju saraksts

4. – 6. kl.

Konsultacijas_4-6_kl

7. – 12. kl.

Konsultacijas_7_-12

 

Updated 27.11.2020