Skolotāju konsultāciju saraksts

4. – 6. kl.

Konsultacijas_4.-6.kl

7. – 12. kl.

Konsultacijas_7.-12.kl