Administrācija

Gaļina Rafaļsone

Direktora vietniece izglītības jomā

Irēna Juhņeviča

Direktora vietniece izglītības jomā

Olga Gorodņičaja

Direktora vietniece izglītības jomā (1.-3. klase)

Tatjana Budovska

Direktora vietniece audzināšanas jomā

Inna Burova

Direktora vietniece izglītības jomā (4.-6. klases)

Natalja Zacepina

Direktora vietniece
Atbalsta grupas vadītāja

Vladimirs Sedihs

Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos

Daniels Fomins

Direktora vietnieks izglītības jomā

Antoņina Čurkina

Direktora vietniece izglītības jomā (7.-9. kl.)