Administrācija

Gaļina Rafaļsone

Direktora vietnieks izglītības jomā

Irena Juhņeviča

Direktora vietnieks izglītības jomā

Sergejs Bratarčuks

Direktora vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā

Natalja Zacepina

Direktora vietnieks izglītības jomā (sākumskola)

Irina Ivanova

Direktora vietnieks audzināšanas darbā

Vladimirs Sedihs

Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos