Administrācija

Gaļina Rafaļsone

Direktora vietnieks izglītības jomā

Irēna Juhņeviča

Direktora vietnieks izglītības jomā

 

Olga Gorodņičaja

Direktora vietnieks izglītības jomā (1.-3. klase)

Tatjana Budovska

Direktora vietnieks audzināšanas jomā

Inna Burova

Direktora vietnieks izglītības jomā (4.-6. klases)

Natalja Zacepina

Direktora vietniece
Atbalsta grupas vadītāja

Vladimirs Sedihs

Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos

Daniels Fomins

Direktora vietnieks izglītības jomā