Irēna Juhņeviča

Direktora vietniece izglītības jomā
 • Ģimnāzijas mācību procesa organizēšana un plānošana
 • Mācību plāna realizācijas kontrole
 • Tarifikācija, stundu saraksts, stundu aizvietošanas organizācija
 • Eksākto priekšmetu supervizija
 • Metodiskais darbs ar ģimnāzijas pedagogiem
 • Diagnisticējošo un pārbaudes darbu, olimpiāžu, ieskaišu un eksāmenu orgranizēšana.
 • Ģimnāziajs skolotāju tālākizglītības organizēšana
 • Telpa: 117.
 • Tālrunis: (+371) 67-570-810.
 • E-pasts: rkg.irena.juhnevica@inbox.lv
 • Pieņemšanas laiks:
  • Otrdienās 15:00-17:00
Atgriezties