Izglītības programmas

Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā pašlaik tiek īstenotas 5 licencētas izglītības programmas:

Licencētās izglītības programmas pilnīgi atbilst Valsts pamatizglītības standartam un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartam.

Ģimnāzijā īstenotajā Pamatizglītības programmā ir paredzēta angļu valodas apguve no 1.klases un otrās svešvalodas (vācu vai franču pēc izvēles) no 4.klases.

Vispārējās vidējās izglītības programmas dod iespēju skolēniem apgūt divas svešvalodas un latīņu valodu. Humanitārā un sociālā virziena programma dod iespēju skolēniem apgūt fiziku, ķīmiju un bioloģiju kā atsevišķus priekšmetus.

Visas mācību priekšmetu programmas tiek īstenotas atbilstoši licencētajām izglītības programmām. Mācību priekšmetu programmas ir izstrādātas atbilstoši bloku-moduļu pedagoģiskās tehnoloģijas prasībām un atbilst mācību priekšmetu standartiem.

Pedējais atjauninājums: 13/02/2018