Kā iestāties ģimnāzijā

Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!

Aicinām izmantot iespēju pieteikt bērnu 1.kl pretendentu rindā elektroniski.

Balstoties uz Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likumu, bērnu var reģistrēt pēc atbilstoša vecuma sasniegšanas – pieci gadi.

Pretendentu dokumenti pirmklasnieku rindā tiek pieņemti elektroniski un sākot ar 11/09/2020 piektdienās* klātienē Vaidavas ielā 6, Rīgā no plkst.16.00 līdz 17.00 (110. kabinetā)

Reģistrācijai elektroniski :

Vecāka pase, bērna dzimšanas apliecība un IESNIEGUMS skenētā veidā sūtīt uz e-pastu rklasg@riga.lv

Ja ģimnazijā jau mācās pretendenta brālis vai māsa, svarīgi sniegt par to informāciju, norādot pretendenta brāļa vai māsas vārdu, uzvārdu un personas kodu.

Reģistrācijai klātienē:

Vecāka (kurš reģistrē) pase, bērna Dzimšanas apliecība un bērna Dzimšanas apliecības kopija.

 

Kontaktpersona:  Olga Gorodņičaja, direktora vietniece izglītības jomā

Informācija: t.67564703 (darba dienās no plkst. 15.00 līdz 16.00) vai pa e-pastu ogorodnicaja@edu.riga.lv

* izņemot skolēnu brīvlaikus