Kā iestāties ģimnāzijā

Pretendentu reģistrācija un uzņemšana 1.klasē

Balstoties uz Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likumu, bērnu var reģistrēt pēc atbilstoša vecuma sasniegšanas – pieci gadi.

Sīkāka informācija

Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti

Pretendentu dokumenti pirmklasnieku rindā tiek pieņemti sākot ar 11/09/2019 trešdienās (izņemot brīvlaiku) Vaidavas ielā 6, Rīgā no plkst.15.00 līdz 17.00 (110. kabinetā)

Ir nepieciešami šādi dokumenti:

  • vecāka (kurš ir atnācis reģistrēt) pase;
  • bērna Dzimšanas apliecība;
  • bērna Dzimšanas apliecības kopija.

Kontaktpersona:

Olga Gorodņičaja, direktora vietniece izglītības jomā 1.- 3.klasēs. (110.kab.)

 Informācija:

  • Kanceleja, 112.kab., tālr. 67564702 (no plkst.10.00 līdz 16.00)
  • Ar Iekšējas kartības noteikumiem var iepazīties RKG mājas lapā (sadaļā Skolēniem)