Kā iestāties ģimnāzijā

Svarīgā informācija topošo pirmklasnieku vecākiem.

Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!

Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” Rīgas Klasiskā ģimnāzija ar šī gada 15. maiju sāk 1.klašu komplektēšanu 2020./2021. mācību gadam.

Iestāde pēc 1.klases pretendentu saraksta sagatavošanas ierakstītā pasta sūtījumā vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūta paziņojumu bērna likumiskajam pārstāvim par bērna iekļaušanu 2020./2021. mācību gada 1.klašu pretendentu sarakstā vai par atteikumu.

Pēc iestādes paziņojuma saņemšanas par bērna iekļaušanu 1.klašu pretendentu sarakstā bērna likumiskais pārstāvis 10 kalendāro dienu laikā iesniedz iestādei iesniegumu par bērna uzņemšanu iestādes 1.klasē vai par iesnieguma atsaukšanu.

Iesnieguma veidlapa, atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, dokumentus skenētā veidā un vienā vēstulē lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu rklasg@riga.lv


Pretendentu reģistrācija un uzņemšana 1.klasē

Tā, ka iestādei jāievēro Ministru kabineta 2020. 12. marta rīkojuma “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” prasības, pašlaik apmeklētāju pieņemšana klātienē ir pārtraukta.

Pretendentu dokumentus skenētā veidā un vienā vēstulē lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu rklasg@riga.lv

  • Vecāka pase vai ID karte
  • Bērna dzimšanas apliecība
  • IESNIEGUMS

Balstoties uz Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likumu, bērnu var reģistrēt pēc atbilstoša vecuma sasniegšanas – pieci gadi. Rīgas Klasiskās ģimnāzijas RD IKSD dati.

Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti

Pretendentu dokumenti pirmklasnieku rindā tiek pieņemti sākot ar 11/09/2019 trešdienās (izņemot brīvlaiku) Vaidavas ielā 6, Rīgā no plkst.15.00 līdz 17.00 (110. kabinetā)

Ir nepieciešami šādi dokumenti:

  • vecāka (kurš ir atnācis reģistrēt) pase;
  • bērna Dzimšanas apliecība;
  • bērna Dzimšanas apliecības kopija.

Kontaktpersona:

Olga Gorodņičaja, direktora vietniece izglītības jomā 1.- 3.klasēs. (110.kab.)

 Informācija:

  • Kanceleja, 112.kab., tālr. 67564702 (no plkst.10.00 līdz 16.00)
  • Ar Iekšējas kartības noteikumiem var iepazīties RKG mājas lapā (sadaļā Skolēniem)