Kā iestāties ģimnāzijā

Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!

Pretendentu reģistrācija klātienē IR PĀRTRAUKTA līdz 2021.g 7. februārim

 

Aicinām izmantot iespēju pieteikt bērnu 1.kl pretendentu rindā elektroniski.

Balstoties uz Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likumu, bērnu var reģistrēt pēc atbilstoša vecuma sasniegšanas – pieci gadi.

Pretendentu dokumenti pirmklasnieku rindā tiek pieņemti elektroniski un sākot ar 11/09/2020 piektdienās* klātienē Vaidavas ielā 6, Rīgā no plkst.16.00 līdz 17.00 (110. kabinetā)

Reģistrācijai elektroniski :

Vecāka pase, bērna dzimšanas apliecība un IESNIEGUMS skenētā veidā sūtīt uz e-pastu rklasg@riga.lv

Ja ģimnazijā jau mācās pretendenta brālis vai māsa, svarīgi sniegt par to informāciju, norādot pretendenta brāļa vai māsas vārdu, uzvārdu un personas kodu.

Reģistrācijai klātienē:

Vecāka (kurš reģistrē) pase, bērna Dzimšanas apliecība un bērna Dzimšanas apliecības kopija.

 

Kontaktpersona:  Olga Gorodņičaja, direktora vietniece izglītības jomā

Informācija: t.67564703 (darba dienās no plkst. 15.00 līdz 16.00) vai pa e-pastu ogorodnicaja@edu.riga.lv

* izņemot skolēnu brīvlaikus