Kā iestāties ģimnāzijā

Uzņemšana 10.klasē

Pretendentu reģistrācija un uzņemšana 1.klasē

Pretendentu reģistrācija Ģimnāzijā notiek pamatoties uz vecāku iesniegumu. Iesniegumu pieņemšana notiek sākot ar 13/09/2017 trešdienās no 15:00 līdz 17:00 124. kabinetā pie direktora vietnieces Olgas Gorodņičajas.

Balstoties uz Latvijas Republikas vispārējās izglītības likumiem, bērnu var reģistrēt pēc atbilstoša vecuma sasniegšanas — pieci gadi.

Sīkāka informācija

 

Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti 

Pretendentu dokumenti pirmklasnieku rindā tiek pieņemti sākot ar 13/09/2017 trešdienās (izņemot brīvlaiku) no plkst.15.00 līdz 17.00 - 124. kabinetā.

Ir nepieciešami šādi dokumenti:

  • vecāka (kurš ir atnācis reģistrēt) pase;
  • bērna Dzimšanas apliecība;
  • bērna Dzimšanas apliecības kopija.

Kontaktpersona:

Olga Gorodņičaja, direktora vietniece izglītības jomā 1. — 3.klasēs. (124.kab.)

 Informācija:

  • Kanceleja, 118.kab., tālr.67570888 (no plkst.10.00 līdz 16.00)
  • Ar Iekšējas kartības noteikumiem var iepazīties RKG mājas lapā (sadaļā Skolēniem)