Kā iestāties ģimnāzijā

Pretendentu reģistrācija un uzņemšana 1.klasē

Balstoties uz Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likumu, bērnu var reģistrēt pēc atbilstoša vecuma sasniegšanas – pieci gadi.

Sīkāka informācija

Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti Pretendentu dokumenti pirmklasnieku rindā tiek pieņemti sākot ar 12/09/2018 trešdienās (izņemot brīvlaiku) no plkst.15.00 līdz 17.00 – 124. kabinetā. Ir nepieciešami šādi dokumenti:

  • vecāka (kurš ir atnācis reģistrēt) pase;
  • bērna Dzimšanas apliecība;
  • bērna Dzimšanas apliecības kopija.

Kontaktpersona:

Olga Gorodņičaja, direktora vietniece izglītības jomā 1. – 3.klasēs. (124.kab.)

 Informācija:

  • Kanceleja, 118.kab., tālr.67570888 (no plkst.10.00 līdz 16.00)
  • Ar Iekšējas kartības noteikumiem var iepazīties RKG mājas lapā (sadaļā Skolēniem)