Kā iestāties ģimnāzijā

Kā iestāties ģimnāzijā

 

Ja ģimnāzijā jau mācās pretendenta brālis vai māsa, svarīgi sniegt par to informāciju, norādot pretendenta brāļa vai māsas vārdu, uzvārdu un personas kodu.

IESNIEGUMS

Reģistrācija  klātienē  notiek  Vaidavas ielā 6 tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Kontaktpersona:  Olga Gorodņičaja, direktora vietniece izglītības jomā

 67474488, e-pasts: rklasg@riga.lv