Kā iestāties ģimnāzijā

Pretendentu reģistrācija un uzņemšana 1.klasē

Pretendentu reģistrācija Ģimnāzijā notiek pamatoties uz vecāku iesniegumu. Iesniegumu pieņemšana notiek trešdien no 15:00 līdz 17:00 124. kabinetā pie direktora vietnieces Nataljas Zacepinas.

Balstoties uz Latvijas Republikas vispārējās izglītības likumiem, bērnu var reģistrēt pēc atbilstoša vecuma sasniegšanas — pieci gadi.

Sīkāka informācija

 

Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti 

Pretendentu dokumenti pirmklasnieku rindā tiek pieņemti trešdienās (izņemot brīvlaiku) no plkst.15.00 līdz 17.00 - 126. vai 124. kabinetā.

Ir nepieciešami šādi dok.:

  • vecāka (kurš ir atnācis reģistrēt) pase;
  • bērna Dzimšanas apliecība;
  • bērna Dzimšanas apliecības kopija.

Kontaktpersona:

  • direktora vietniece izglītības jomā 1. — 3.klasēs
  • Nataļja Zacepina, 108.kab.,
  • t. 67572689 (darbdienās no plkst.8.30 līdz 15.00)

Par pirmklasnieku dokumentu pieņemšanu:

Saskaņā ar Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” prasībām:

1)    Pirmklasnieku pretendentu VECĀKU SAPULCE notiks 27.04.2017. plkst.18.00 aktu zālē (izmaiņu gadījumā sekot informācijai);

2)    Līdz 01.06.2017. notiks 1.klašu komplektēšana (ņemot vērā VIIS sistēmā līdz 15.05.2017. reģistrēto informāciju par bērniem);

3)    Līdz 08.06.2017. tiek nosūtīti paziņojumi par bērna iekļaušanu 2017./2018. mācību gada 1.klasē vai par atteikumu uzņemšanā.

4)    (RD saistošo noteikumu Nr.137  20.punkts nosaka, kā  “Pēc Iestādes paziņojuma saņemšanas par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1.klašu pretendentu sarakstā bērna likumiskais pārstāvis 15 kalendāro dienu laikā iesniedz Iestādei iesniegumu par bērna uzņemšanu Iestādes 1.klasē vai par iesnieguma atsaukšanu”)

Pirmklasnieku dokumenti tiks pieņemti  no 01.06.2017. līdz 15.06.2017.             no plkst.10.00 līdz 16.00  –  124. kabinetā (varbūt citā kab. – būs norādīts!).

Nepieciešami iesniegt šādus dokumentus:

-         medicīniska karte ar 2017.g. ārstu apskati;

-         potēšanas karte;

-         izziņa no bērnu dārza (par mācībām pēc konkrētas programmas);

-         1 fotogrāfija personas lietai;

-         iesniegums par uzņemšanu 1.klasē Iesniegums 1.klase par uzņemšanu

 Informācija:

-       Kanceleja, 118.kab., tālr.67570888 (no plkst.10.00 līdz 16.00)

-       Ar Iekšējas kartības noteikumiem var iepazīties RKG mājas lapā (sadaļā Skolēniem)

Klašu audzinātājus apstiprinās tikai augusta beigās

 

Skolēnu uzņemšana 10.klasē

Uzņemšanas noteikumi 10. klasē 2017./2018.

Ģimnāzijā 10.-12. klasē tiek realizētas 3 mācību programmas.

  1. VVI matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā (matemātika un datorzinības, IP kods 31013021)
  2. VVI humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmā (ekonomika un  politika, IP kods 31012021)
  3. VVI matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (inženierzinātnes, IP kods 31013011)