Kā iestāties ģimnāzijā

Pretendentu reģistrācija un uzņemšana 1.klasē

Pretendentu reģistrācija Ģimnāzijā notiek pamatoties uz vecāku iesniegumu. Iesniegumu pieņemšana notiek sākot ar 13/09/2017 trešdienās no 15:00 līdz 17:00 124. kabinetā pie direktora vietnieces Olgas Gorodņičajas.

Balstoties uz Latvijas Republikas vispārējās izglītības likumiem, bērnu var reģistrēt pēc atbilstoša vecuma sasniegšanas — pieci gadi.

Sīkāka informācija

 

Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti 

Pretendentu dokumenti pirmklasnieku rindā tiek pieņemti sākot ar 13/09/2017 trešdienās (izņemot brīvlaiku) no plkst.15.00 līdz 17.00 - 124. kabinetā.

Ir nepieciešami šādi dokumenti.:

  • vecāka (kurš ir atnācis reģistrēt) pase;
  • bērna Dzimšanas apliecība;
  • bērna Dzimšanas apliecības kopija.

Kontaktpersona:

  • direktora vietniece izglītības jomā 1. — 3.klasēs
  • Olga Gorodņičaja, 124.kab.,

 Informācija:

  • Kanceleja, 118.kab., tālr.67570888 (no plkst.10.00 līdz 16.00)
  • Ar Iekšējas kartības noteikumiem var iepazīties RKG mājas lapā (sadaļā Skolēniem)

 

Skolēnu uzņemšana 10.klasē

Ģimnāzijā 10.-12. klasē tiek realizētas 3 mācību programmas.

  1. VVI matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā (matemātika un datorzinības, IP kods 31013021)
  2. VVI humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmā (ekonomika un  politika, IP kods 31012021)
  3. VVI matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (inženierzinātnes, IP kods 31013011)