Bibliotēka

Pašlaik Rīgas Klasiskās ģimnāzijas bibliotēkas krājumā ir ap 40 000 grāmatu latviešu, krievu, angļu, vācu, franču un spāņu valodā. Ģimnāzijas bibliotēka sastāv no abonementa, lasītavas un mācību grāmatu krātuves. Bibliotēka nodrošina mācību procesu un pētniecisko darbību ar mācību literatūru, sekmē skolēnu radošo un intelektuālo attīstību. Lasītavā pastāvīgi tiek atjaunots daudzveidīgs un plašs periodisko izdevumu klāsts, tur var saņemt jaunākās avīzes un žurnālus, skolēni un skolotāji var izmantot datoru ar bezmaksas interneta pieslēgumu. Lasītava ir vieta, kurā tiek uzņemti viesi, arī pārstāvji no citām valstīm, tiek rīkotas semināri.

Darba laiks:

  • 8:00-16:00 darbadienās

Noteikumi:

Katalogi:

Noderīgas saites:

Datubāze: http://bz.rkg.lv