Bibliotēka

Bibliotēkas darba laiks: Darbadienās  8.00 – 16.00

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas bibliotēkas pamatuzdevums – nodrošināt mācību procesu, pētniecisko skolēnu darbību, sekmēt skolēnu radošo, intelektuālo un emocionālo attīstību, vispusīgi attīstīt skolēnus, kuri ir ieinteresēti savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, mācās ar prieku un interesi, uzņemas iniciatīvu un ir Latvijas patrioti.

Pašlaik Rīgas Klasiskās ģimnāzijas bibliotēkas krājumā ir ap 43 000 grāmatu latviešu, krievu, angļu, vācu, franču un spāņu valodā.

Ģimnāzijas bibliotēka sastāv no abonementa, lasītavas, mācību un nozares grāmatu krātuves.

Lasītavā pastāvīgi tiek atjaunots daudzveidīgs un plašs periodisko izdevumu klāsts, tur var izmantot datoru ar bezmaksas interneta pieslēgumu.

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas elektroniskais katalogs : https://skolas.rcb.lv/Alise/lv/61/home.aspx\

Bibliotēkas:

Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs

Augstskolu un speciālo bibliotēku kopkatalogs (ALISE)

Rīgas Centrālā bibliotēka

http://katalogs.rcb.lv/Alise/lv/home.aspx

Universāla satura materiāli:

https://www.letonika.lv/

https://dke-encyc.com/

Folklora:

http://www.dainuskapis.lv/

http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/

 

Literatūra:

https://www.literature.lv/

https://www.satori.lv/index.php

https://polka.academy/

 

Latviešu valoda:

http://www.vvk.lv/

https://tezaurs.lv/#/sv/t%C4%93zaurs

http://www.termnet.lv/DesktopDefault.aspx

 

Vēsture, kultūras vēsture:

https://www.historia.lv/

https://www.barikadopedija.lv/raksti/S%C4%81kumlapa

http://www.pilis.lv/lv/