Brīvlaiki

  • mācību gads: 01. sept. 2017 — 31. maijs 2018. (1.-8. klasei un 10.-11. klasei).
  • 9. klašu skolēniem mācību gads beigsies pēc valsts pārbaudījumu nokārtošanas — 14. jūnijā.
  • 12. klašu skolēniem  mācību gads beigsies – 21. jūnijā. 9. un 12.klašu skolēniem, kuri ir atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beigsies 2018.gada 31.maijā.

Brīvlaiki:

Mācību gada laikā ir noteikti trīs brīvlaiki:

  • rudens brīvlaiks no 2017.gada 23. līdz 27. oktobrim;
  • ziemas brīvlaiks no 2017. gada 25. decembra līdz 2018. gada 5. janvārim;
  • pavasara brīvlaiks no 2018. gada 12. līdz 16. martam (12. klasēm no 19. līdz 23. martam).

*Papildu brīvdienas vienas nedēļas garumā 1. klasei otrajā semestrī