Brīvlaiki

Saskaņā ar 11.12.2018. MK noteikumiem Nr. 777 (Grozīts ar MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 277)

1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2020. gada 29. maijā.

9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2020. gada 29. maijā, bet mācību gads beidzas 2020. gada 12. jūnijā.

12. klases izglītojamiem mācības beidzas 2020. gada 15. maijā, bet mācību gads beidzas 2020. gada 7. jūlijā