ERASMUS+ KA2

“You are my Challenge” (2019 – 2022)

You are my challenge
Romania_mobility

Photographs (Google drive)


“Bridging the gap” (2019 – 2022)

Projekta mērķis ir dot iespēju inženierzinātņu programmas skolēniem tuvāk iepazīties ar profesijas specifiku, pielietojot matemātikas, fizikas, ģeogrāfijas un citu eksakto zinātņu teorijas praksē. Skolēni varēs iepazīties ar profesionālās celtniecības- ģeodēzijas vidusskolas Graditelsko Geodeska skola https://ggts.hr/ skolēniem, tas mācību procesu un kopīgi veidot mācību projektus, kas tiks balstīti uz arhitektūras, inženierzinātņu un ģeodēzijas risinājumu pētījumiem. Projektā tiek iesaistīti matemātikas, fizikas, ģeogrāfijas, vēstures un angļu valodas skolotāji.


Erasmus +KA2 projects 2019-2021


Erasmus+ KA2 starptautiskais projekts “Character-based Learning as Pedagogical Innovation for CLIL Teaching and Inclusive Education”

Olga_image


Erasmus+ KA2 starptautiskais projekts “Integrēta satura un valodas mācīšana (CLIL) kā instruments pārmaiņām mācību procesam sākumskolā”


Apmaiņas vizīte uz CEIP Andres Garcia Soler sākumskolu, Spānija


Erasmus+ KA2 starptautiskais projekts „Miers ir iespējams”


Erasmus+ KA2 international project “Peace is Possible”