CLIL sākumskolā

logo

ERASMUS+KA2 projekts

2014.-2016.gads (divgadīgs projekts)

Projekta nosaukums: “Integrēta satura un valodas mācīšana (CLIL) kā instruments pārmaiņām mācību procesam sākumskolā”.

Erasmus+KA2 ir starptautisks Eiropas projekts, kurā piedalās trīs Eiropas skolas: CEIP ANDRES GARCIA SOLER (Spānija), Rīgas Klasiskā ģimnāzija (Latvija) un Redhills Primary School (Lielbritānija).

Pateicība tiek izteikta Rīgas Klasiskās ģimnāzijas direktoram Romanam Alijevam par viņu ieinteresētību starptautiskajos projektos un par iespēju Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolotājiem un skolēniem piedalīties tajos.

2014. gadā Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā ir uzsākts starptautiskais skolu partnerības projekts Erasmus +KA2. No ģimnāzijas projektā piedalās 3.klašu skolēni un no citām skolām arī sākumskolas vecuma skolēni. Projekta ilgums ir divi gadi. Projekts tika plānots un paredzēts sākumskolas skolēniem no trim dažādām Eiropas valstīm: Latvijas, Lielbritānijas un Spānijas. Projekta gaitā skolas dalās pieredzē par integrētu valodas un satura mācīšanu (CLIL), to pielietojumu, mācot skolēniem dažādus priekšmetus: dabaszinības, mājturību un tehnoloģijas, vizuālo mākslu, latviešu valodu un sociālas zinības.

Projekta laikā ir plānotas transnacionālās vizītes un pieredzes braucieni kopā ar skolēniem uz Spāniju, Latviju un Lielbritāniju. Galvenais mērķis ir veicināt skolu sadarbību un skolēnu komunikāciju.

2014./2015. mācību gadā tika īstenotas transnacionālās vizītes uz Lielbritāniju un uz Latviju, un mācību brauciens kopā ar skolēniem uz Lielbritāniju.

1) Pirmā vizīte notika no 26.01.2015. līdz 30.01.2015. Viena no svarīgākajām sanāksmes tēmām bija starpvalstu vizītes, komunikācijas un sadarbības attīstības iespējas.

Redhills sākumskola:

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas direktora R.Alijeva vietnieces: V.Pluščevska un G.Rafalsone, projekta koordinatore no Latvijas O.Capļina, skolotājs no Spānijas Jose Antonio Donaire, Redhills sākumskolas direktors S.Busby, projekta Erasmus+KA2 galvenais koordinators no Spānijas Enrique Ruiz Cano un sākumskolas skolotāja no Spānijas Anna

2) Spāņu skolotāju transnacionālā vizīte Latvijā notika no 26.04.2015. līdz 30.04.2015. Vizītes laikā Spānijas skolotāji apmeklēja stundas Rīgas Klasiskās ģimnāzijas sākumskolā. Skolā tika veikta Skype konference starp Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolēniem un CEIP ANDRES GARCIA SOLER spāņu skolas skolēniem.

Transnacionālā sanāksme Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā

Trešais pa kreisi: Rīgas Klasiskās ģimnāzijas direktors Romans Alijevs

Skype konference ar spāņu skolēniem

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolēni, projekta Erasmus+KA2 dalībnieki no Latvijas kopā ar projekta koordinatori no Latvijas

O. Capļinu un galveno koordinatoru no Spānijas Enrique Ruiz Cano un spāņu skolotāju Jose AntonioDonaire

3) Laikā no 2015.gada 30. maija līdz 2015.gada 5.jūnijam notika vizīte Lielbritānijā kopā ar sākumskolas skolēniem. Pārstāvji no Rīgas Klasiskās ģimnāzijas bija seši trešās klases skolēni un divas skolotājas. Pārstāvji no Spānijas bija desmit skolēni, divi skolotāji un skolas direktore Elisa Martinez Cuenca. Redhills sākumskolā skolēni apmeklēja stundas. Projektā darba gaitā skolēnu galvenais uzdevums bija izdomāt un izveidot kopēju karogu, kurā būtu attēlots trīs pilsētu kultūras mantojums: Spānijas pilsēta – Lorka, Latvijas galvaspilsēta – Rīga un Liebritānijas dienvidu pilsēta – Eksetera. Kopā ar vienaudžiem no Spānijas un Lielbritānijas mūsu ģimnāzisti piedalījās kopēja karoga veidošanā. Bērni grupās aizrautīgi apsprieda idejas un ar interesi veidoja aplikācijas, strādājot starptautiskā komandā.

Galvenais mērķis tika sasniegts. Skolēni daudz komunicēja angļu valodā, kā arī iemācījās dažādus vārdus latviešu un spāņu valodā.

Mācību ekskursija pa Londonu

Skolēni no Latvijas un CEIP ANDRES GARCIA SOLER spāņu skolas direktore Elisa Martinez Cuenca, projekta Erasmus+KA2 koordinators no Spānijas Enrique Ruiz Cano un skolotājs Jose Antonio Donaire, koordinatore no Lavijas O.Capļina, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas latviešu valodas skolotāja S.Bondare

Kopējā karoga izgatavošana: Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolēni taisa dzelzceļa tilta aplikāciju

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolēni kopā ar mākslinieci Charlotte Turner no Lielbritanijas, kura palīdzēja karogu veidošanā

Skolēni no Lielbritānijas un Spānijas ir taisījuši mūsu Brīvības pieminekli

 

Projekta koordinatore no Latvijas O.Capļina kopā ar skolēniem no Redhills sākumskolas

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas latviešu valodas skolotāja S.Bondare tur rokās Redhills sākumskolas skolnieces burtnīcu, kurā ir attēlota sadarbība starp trim valstīm (trīs karogi)

Redhills sākumskolas skolēna burtnīca, kurā attēlota sadarbība starp trim valstīm ar trīs tiltiem starp karogiem

Pie Redhills sākumskolas centrālas ieejas

 

Pateicība Erasmus+ stratēģiskās partnerības programmai par lielisku iespēju iegūt starptautisko pieredzi, mūsu skolēniem un skolotājiem no Latvijas (Rīgas Klasiskās ģimnāzijas) komunicēt un strādāt komandā ar skolotājiem un skolēniem no Eiropas: Lielbritānijas un Spānijas.

Gribētos izteikt pateicību VIAA Valsts izglītības attīstības aģentūrai (Vaļņu iela 1, Rīga) par Erasmus+KA2 projekta organizēšanu un koordinēšanu.

Mēs esam ļoti pateicīgi Rīgas domes Finanšu departamentam (Kungu ielā 7/9) par finansiālo atbalstu Erasmus+KA2 projekta realizēšanā un īstenošanā un projekta izdevumu apmaksas nodrošināšanu.

Pateicība tiek izteikta Rīgas Klasiskās ģimnāzijas direktoram Romanam Alijevam par viņu ieinteresētību starptautiskajos projektos un par iespēju Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolotājiem un skolēniem piedalīties tajos.

Projekta aprakstu sastādīja projekta koordinatore no Latvijas un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolotāja Olga Capļina.