Konkursu paziņojumi

Nomnieku, kuri saņēmuši Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumuNr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību” 9.punktā noteiktos atbalsta pasākumus, saraksts

 1. Komersanta reģistrācijas numurs: 50203012491, komersanta nosaukums: “SDK – MIRADA”, SIA
 2. Komersanta reģistrācijas numurs: 50103121431, komersanta nosaukums: “Tavlis”, SIA
 3. Komersanta reģistrācijas numurs: 40003160055, komersanta nosaukums: “Nolans”, SIA

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Vaidavas ielā 6 (iznomājamā platība 104,9  m²), būves kadastra apzīmējums 0100 070 2258 001, nomas līgumu.

27.02.2020. Rīgas Klasiskā ģimnāzija noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Vaidavas ielā 6 (iznomājamā platība 104,9 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 070 2258 001,  nomas līgumu ar SIA “EIROPAS BĒRNU MŪZIKAS CENTRS”, reģistrācijas Nr. 50008071821, nomas maksa  – EUR 130,25 mēnesī, ar termiņu līdz 28.02.2025.


Par nekustamā īpašuma Rīgā, Vaidavas ielā 6 (iznomājamā platība 25,2 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 070 2258 001, nomas līgumu.

27.02.2020. Rīgas Klasiskā ģimnāzija noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Vaidavas ielā 6 (iznomājamā platība 25,2 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 070 2258 001,  nomas līgumu ar SIA “MIRANDA”, reģistrācijas Nr. 50203012491, nomas maksa  – EUR 32,86 mēnesī, ar termiņu līdz 28.02.2025.


Par nekustamā īpašuma Rīgā, Vaidavas ielā 6 (iznomājamā platība 6,00 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 070 2258 001, nomas līgumu.

03.02.2020. Rīgas Klasiskā ģimnāzija noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Vaidavas ielā 6 (iznomājamā platība 6,00 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 070 2258 001,  nomas līgumu ar SIA “Tavlis”, reģistrācijas Nr. 50103121431, nomas maksa  – EUR 18,54  mēnesī, ar termiņu līdz 31.01.2026.


Par nekustamā īpašuma Rīgā, Vaidavas ielā 6 (iznomājamā platība 7,4 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 070 2258 001, nomas līgumu

16.12.2019. Rīgas Klasiskā ģimnāzija noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Vaidava ielā 6 (iznomājamā platība 7,4 m²), būves kadastra apzīmējums  0100 070 2258 001,  nomas līgumu ar SIA “NOLANS”, reģistrācijas Nr. 40003160055, nomas maksa  – EUR 33,00 mēnesī (bez PVN), ar termiņu līdz 02.01.2025.


Nekustamā īpašuma izsoles dokumentācija.

Sludinajums_Rīgas Klasiskā ģimnāzija

Rakstiskas izsoles nolikums_Rīgas Klasiskā ģimnāzija

Pieteikums_Rīgas Klasiskā ģimnāzija

Nekustama ipasuma nomas ligums_Rīgas Klasiskā ģimn._Vaidavas 6

 

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Vaidavas ielā 6 (iznomājamā platība 1.0 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 0100 070 2258 001, nomas līgumu.

01.08.2019. _Rīgas Klasiskā ģimnāzija noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā,  Vaidavas ielā 6 (iznomājamā platība 1.0 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 0100 070 2258 001,  nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas Nr. 40003419037, nomas maksa  – EUR 71.20 mēnesī, ar termiņu līdz 27.02.2020.

 

Izbeigtie:

ntegrētās kafejnīcas izvietošanai Iestādes 1.stāvā ar ierobežotu
publisku pieejamību (15.10.2018.)

Paziņojums par  telpu nomu dzērienu/pārtikas automātu izvietošanu [no 18/01/2018]

Informējam, ka ir noslēgusies iepirkuma procedūra “Telpu kosmētiskais remonts”, identifikācijas numurs RKG2017/2.

Tika pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “SALTEM”, Reģ.nr. 40103231138, adrese: Ziedleju iela 6, Mārupes novads, LV-2167, par tā piedāvāto līgumcenu 6017.88 EUR bez PVN

 

Publiskā iepirkuma “Telpu kosmētiskais remonts», iepirkuma identifikācijas Nr.RKG2017/2.

Publiskā iepirkuma “Interaktīvās tāfeles iegāde un uzstādīšana», iepirkuma identifikācijas Nr.RKG2016/3.Instrukcija_Klasiskā_ģimnāzija_Nr.RKG2016_3
[izbeigts 06/12/2016]

 • Informējam, ka ir noslēgusies iepirkuma procedūra “Interaktīvās tāfeles iegāde un uzstādīšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. RKG2016/3.
  Tika pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “Certes.lv”, Reģ.nr. 40103624267, juridiskā adrese: Dēļu iela 4-8, Rīga, LV-1004, par tā piedāvāto līgumcenu 2386,23 EUR bez PVN.
 • Lēmuma teksts
 • Līguma teksts

 

Publiskā iepirkuma ” Audio tehnikas iegāde un uzstādīšana Rīgas Klasiskā ģimnāzijā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RKG2016/2, instrukcija

 • Informējam, ka ir noslēgusies iepirkuma procedūra “Audio tehnikas iegāde un uzstādīšana Rīgas Klasiskā ģimnāzijā”, identifikācijas numurs RKG2016/2.
  • Tika pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “Arsenal Tech”, par tā piedāvāto līgumcenu 6603.00 EUR bez PVN.
  • Lēmuma teksts
  • Līguma teksts

Publiskā iepirkuma “Konteinerstādu iegāde un piegāde, un teritorijas apzaļumošanas darbi Rīgas Klasiskai ģimnāzijai”, iepirkuma identifikācijas Nr.RKG2016/1

 •  Instrukcija
  •  Informējam, ka ir noslēgusies iepirkuma procedūra “Konteinerstādu iegāde un piegāde, un teritorijas apzaļumošanas darbi Rīgas Klasiskā ģimnāzijā”, identifikācijas numurs RKG2016/1.
  • Tika pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “Grīniņmuiža”, par tā piedāvāto līgumcenu 7148.26.00 EUR.
  • Līguma teksts
  • Lēmuma teksts

 

Par PVC durvju izgatavošanu
[izbegts 29/04/2016 ]