Konkursu paziņojumi

Publiskā iepirkuma „ Mācību galdu un krēslu iegāde Rīgas Valsts klasiskajai ģimnāzijai” Nolikums


Nomnieku, kuri saņēmuši Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumuNr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību” 9.punktā noteiktos atbalsta pasākumus, saraksts

 1. Komersanta reģistrācijas numurs: 50203012491, komersanta nosaukums: “SDK – MIRADA”, SIA
 2. Komersanta reģistrācijas numurs: 50103121431, komersanta nosaukums: “Tavlis”, SIA
 3. Komersanta reģistrācijas numurs: 40003160055, komersanta nosaukums: “Nolans”, SIA

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Vaidavas ielā 6 (iznomājamā platība 104,9  m²), būves kadastra apzīmējums 0100 070 2258 001, nomas līgumu.

27.02.2020. Rīgas Klasiskā ģimnāzija noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Vaidavas ielā 6 (iznomājamā platība 104,9 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 070 2258 001,  nomas līgumu ar SIA “EIROPAS BĒRNU MŪZIKAS CENTRS”, reģistrācijas Nr. 50008071821, nomas maksa  – EUR 130,25 mēnesī, ar termiņu līdz 28.02.2025.


Par nekustamā īpašuma Rīgā, Vaidavas ielā 6 (iznomājamā platība 25,2 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 070 2258 001, nomas līgumu.

27.02.2020. Rīgas Klasiskā ģimnāzija noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Vaidavas ielā 6 (iznomājamā platība 25,2 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 070 2258 001,  nomas līgumu ar SIA “MIRANDA”, reģistrācijas Nr. 50203012491, nomas maksa  – EUR 32,86 mēnesī, ar termiņu līdz 28.02.2025.


Par nekustamā īpašuma Rīgā, Vaidavas ielā 6 (iznomājamā platība 6,00 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 070 2258 001, nomas līgumu.

03.02.2020. Rīgas Klasiskā ģimnāzija noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Vaidavas ielā 6 (iznomājamā platība 6,00 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 070 2258 001,  nomas līgumu ar SIA “Tavlis”, reģistrācijas Nr. 50103121431, nomas maksa  – EUR 18,54  mēnesī, ar termiņu līdz 31.01.2026.


Par nekustamā īpašuma Rīgā, Vaidavas ielā 6 (iznomājamā platība 7,4 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 070 2258 001, nomas līgumu

16.12.2019. Rīgas Klasiskā ģimnāzija noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Vaidava ielā 6 (iznomājamā platība 7,4 m²), būves kadastra apzīmējums  0100 070 2258 001,  nomas līgumu ar SIA “NOLANS”, reģistrācijas Nr. 40003160055, nomas maksa  – EUR 33,00 mēnesī (bez PVN), ar termiņu līdz 02.01.2025.


Nekustamā īpašuma izsoles dokumentācija.

Sludinajums_Rīgas Klasiskā ģimnāzija

Rakstiskas izsoles nolikums_Rīgas Klasiskā ģimnāzija

Pieteikums_Rīgas Klasiskā ģimnāzija

Nekustama ipasuma nomas ligums_Rīgas Klasiskā ģimn._Vaidavas 6

 

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Vaidavas ielā 6 (iznomājamā platība 1.0 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 0100 070 2258 001, nomas līgumu.

01.08.2019. _Rīgas Klasiskā ģimnāzija noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā,  Vaidavas ielā 6 (iznomājamā platība 1.0 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 0100 070 2258 001,  nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas Nr. 40003419037, nomas maksa  – EUR 71.20 mēnesī, ar termiņu līdz 27.02.2020.

 

Izbeigtie:

ntegrētās kafejnīcas izvietošanai Iestādes 1.stāvā ar ierobežotu
publisku pieejamību (15.10.2018.)

Paziņojums par  telpu nomu dzērienu/pārtikas automātu izvietošanu [no 18/01/2018]

Informējam, ka ir noslēgusies iepirkuma procedūra “Telpu kosmētiskais remonts”, identifikācijas numurs RKG2017/2.

Tika pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “SALTEM”, Reģ.nr. 40103231138, adrese: Ziedleju iela 6, Mārupes novads, LV-2167, par tā piedāvāto līgumcenu 6017.88 EUR bez PVN

 

Publiskā iepirkuma “Telpu kosmētiskais remonts», iepirkuma identifikācijas Nr.RKG2017/2.

Publiskā iepirkuma “Interaktīvās tāfeles iegāde un uzstādīšana», iepirkuma identifikācijas Nr.RKG2016/3.Instrukcija_Klasiskā_ģimnāzija_Nr.RKG2016_3
[izbeigts 06/12/2016]

 • Informējam, ka ir noslēgusies iepirkuma procedūra “Interaktīvās tāfeles iegāde un uzstādīšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. RKG2016/3.
  Tika pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “Certes.lv”, Reģ.nr. 40103624267, juridiskā adrese: Dēļu iela 4-8, Rīga, LV-1004, par tā piedāvāto līgumcenu 2386,23 EUR bez PVN.
 • Lēmuma teksts
 • Līguma teksts

 

Publiskā iepirkuma ” Audio tehnikas iegāde un uzstādīšana Rīgas Klasiskā ģimnāzijā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RKG2016/2, instrukcija

 • Informējam, ka ir noslēgusies iepirkuma procedūra “Audio tehnikas iegāde un uzstādīšana Rīgas Klasiskā ģimnāzijā”, identifikācijas numurs RKG2016/2.
  • Tika pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “Arsenal Tech”, par tā piedāvāto līgumcenu 6603.00 EUR bez PVN.
  • Lēmuma teksts
  • Līguma teksts

Publiskā iepirkuma “Konteinerstādu iegāde un piegāde, un teritorijas apzaļumošanas darbi Rīgas Klasiskai ģimnāzijai”, iepirkuma identifikācijas Nr.RKG2016/1

 •  Instrukcija
  •  Informējam, ka ir noslēgusies iepirkuma procedūra “Konteinerstādu iegāde un piegāde, un teritorijas apzaļumošanas darbi Rīgas Klasiskā ģimnāzijā”, identifikācijas numurs RKG2016/1.
  • Tika pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “Grīniņmuiža”, par tā piedāvāto līgumcenu 7148.26.00 EUR.
  • Līguma teksts
  • Lēmuma teksts

 

Par PVC durvju izgatavošanu
[izbegts 29/04/2016 ]