Attālinātas nodarbības

Cienījamie  vecāki!

Instrukcija par pieslēgšanos MS Teams platformai (sākumskolas skolēniem)
Instrukcija par pieslēgšanos MS Teams sākumskolas skolēniem