Olga Gorodņičaja

Olga Gorodničaja

Atbildība: 

  • Konsultācijas vecākiem un pegagogiem
  • Metodiskais darbs ar ģimnāzijas pedagogiem
  • Valsts izglītības standarta, ģimnāzijas izglītības programmas un mācību priekšmetu programmas īstenošanas kontrole
  • Pretendentu reģistrācija un uzņemšana 1. klasē

Izglītība: 

  • 2015.g  LU Profesionālā maģistra grāds izglītības vadībā
  • 2005.g  LU Pedagoģijas maģistrs
  • 2000.g  RPIVA Sākumskolas skolotāja ; veselības mācības skolotāja un krievu valodas un literatūras skolotāja pamatskolā.

Kontakti :

Vaidavas iela 6, Rīga

Kabinets: 110

Tālr: 67564708

E-pasts: olgagorodnichaja [@] gmail.com

Pieņemšanas laiki 2019./2020. m.g.:

Otrdienās: 14.00-16.30

Ceturdienās: 8.00 – 10.30