Atbalsta grupa

atbalsts

Atbalsta speciālistu kompetenču jomas un darba laiki

Galvenais atbalsta grupas mērķis ir palīdzēt skolēniem un sniegt viņiem nepieciešamo atbalstu mācību procesā. Visās situācijās, kas negatīvi ietekmē skolēnu sekmes un emocionālo attieksmi pret skolu (uzvedības problēmas, emocionālās, saskarsmes grūtības), būtu vēlams, lai vecāki to risinājumā iesaistītu arī atbalsta grupas speciālistu. Vecāku sadarbība ar atbalsta grupas komandu un ģimnāzijas pedagogiem ir skolēnu problēmu pārvarēšanas pamats. Mūsu komandā strādā divi logopēdi, divi speciālie pedagogi, divi sociālie pedagogi un trīs psihologi.

Pielikumā atbalsta grupas kompetenču jomas un darba laiki.

Atbalsa materiāli