Karjeras atbalsts

 

 

Aktualitātes      Noderīga informācija      Dokumenti

 


Karjeras izglītību īsteno, lai izglītojamais iegūtu gan zināšanas konkrētā izglītības jomā (pašizpēte, karjeras izpēte, karjeras plānošana un vadība) un formā (mācību priekšmetu stunda, klases stunda, konsultācijas, ārpusstundu pasākumi), gan universālas, vispārējas prasmes, saistītas ar darbības pieredzi, kas palīdzētu rīkoties gan iepriekš zināmās, gan jaunās dzīves situācijās.

Karjeras izglītības jomas – pašizpēte, karjeras izpēte un karjeras plānošana un vadība. Visas jomas ietver vairāku mācību priekšmetu un audzināšanas darba saturu, tā pilnveides virzienu integrācijas aspektā. Rīgas Valsts klasiskajā ģimnāzijā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0./16/l/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”


2020./2021. mācību gads

Karjeras attīstības atbalsts, pedagogi – karjeras konsultanti:

1. – 6. klašu grupa: klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji;

7. klašu grupa: Anda Zariņa (Purvciema iela 38, 020.kab.);

8. – 12. klašu grupa: Sandra Dzelme (Purvciema iela 38, 020.kab.).

Individuālām konsultācijām iepriekš pieteikties, rakstot ziņojumu e-klasē.

Bezmaksas karjeras konsultācijas Nodarbinātības valsts aģentūrā. Skatīt te.


2019./2020. mācību gads

Karjeras attīstības atbalsts, pedagogi – karjeras konsultanti:

1.- 4. klašu grupa: Irina Ivanova (Vaidavas iela 6, 308.kab.)

5.-8. klašu grupa: Madara Sarkane (Purvciema iela 38, 020.kab.)

9.-12. klašu grupa: Sandra Dzelme (Purvciema iela 38, 020.kab.)

! Individuālām konsultācijām iepriekš pieteikties, rakstot ziņojumu e-klasē.

Bezmaksas karjeras konsultācijas Nodarbinātības valsts aģentūrā. Skatīt te.