Pētnieciskā darbība

rita

Zinātniski pētnieciskais darbs (ZPD) ir skolēna patstāvīgi veikts pētījums, kura izstrādes gaitā tiek veicināta skolēnu kompetence par zinātniskās pētniecības būtību, organizāciju un metodēm. Pētījumā tiek meklētas atbildes uz sabiedrībai vai zinātnei aktuālu jautājumu, par kuru šobrīd vēl ir nepietiekošas zināšanas, tiek meklēti pieteiktās problēmas risinājumi. Rīgas Klasiskājā gimāzija pētniecisko darbību veic visi skolēni no 1. līdz 12. klasēm.

Atbildīga persona par skolēnu pētnieciskās darbības ogranizāciju ģimnāzijā – direktore vietniece Galina Rafaļsone

Palīgmateriāli 10. – 12. kl. pētniekiem:

46_zpd_konf_nolikums (1)