Apsveicam mūsu Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolēnus!

25.04.2019 notika pirmā zinātniski praktiskā konference Rīgā „Rīgas vispārējās izglītības iestāžu 7.-9. klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference’’, kurā piedalījās mūsu ģimnāzisti. Skolēni centīgi gatavojās zinātniski pētniecisko darbu konferencei, rakstot savus pirmos zinātniskos darbus.

Konferencē valodas un literatūras lietošanas sekcijā piedalījās Anna Čaliha, Anna Kazačkova, Ksenija Sivaka, Anna Krama, Arturs Niklass Tērauds un Viktorija Novikova.

Laureātu pakāpi saņēma Viktorija Novikova,  9.klase, Anna Krama,  8.klase un Arturs Niklass Tērauds,  8.klase.

Liels paldies visiem skolēniem  par piedalīšanos! Izsakām pateicību mūsu krievu valodas skolotājām Tatjanai Anhimovai, Innai Trukšānei un angļu valodas skolotājām Innai Kuļešai un Nadeždai Polianovičai par skolēnu veiksmīgu sagatavošanu konferencei!

Vecāku sapulces

Cien. ģimnāzistu vecāki!

Tuvojas mācību gada nobeigums un mēs aicinām jūs piedalīties tradicionālajās vecāku sapulcēs, lai apspriestu mūsu kopīgos rezultātus, panākumus un uzdevumus turpmākajam darbam. Vecāku sapulču sarakstu sk. šeit.

Mūsu ģimnāzijas lepnums – 43.Valsts zinātniskās pētniecības darbu konferences uzvarētāji!

12. klases skolēni Vladimirs Ščigoļevs, Roberts Gordins, Artūrs Masļenkovs: 1. vieta Datorzinātnes un informātikas sekcijā ar zinātniski pētnieciskās darbu “Robotizētas pētnieciskas stacijas autonomas darbības drošības paaugstināšanas algoritmiskās metodes” (zinātniskais vadītājs S.Bratarčuks);

11. klases skolēni Artemijs Semjaņņikovs, Roberts Krastiņš: 1. vieta Ekonomikas un uzņēmējdarbības sekcijā ar zinātniski pētnieciskās darbu “Suvenīru pārdošana ar video blogeru simboliku, kā naudas pelnīšanas veids Latvijā” (zinātniskais vadītājs: Dz. Dvinskis);

11. klase skolniece Sofija Stankeviča un 12. klase skolnieks Maksims Matuļenko: 2.vieta „Fizikālās zinātnes sekcijā ar zinātniski pētnieciskās darbu Pilnveidošana un izveidošana siltumizolācijas materiālu ar alumīnija folijas palidzību” (zinātniskais vadītājs – R.Stunžāne).

Pateicamies čaklākajiem “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018” lasītājiem/ekspertiem!

Izsakām pateicību 55 lasītājiem/ekspertiem un skolotājai Olgai Karpickai-Ribačovai par darbu ar sākumskolas čaklākajiem lasītājiem, paldies par ieguldīto darbu! Rezultāti LASĪT TĀLĀK

Koris “Klasika” piedalījās koru skates 2.posmā, apsveicam ar 1.vietas iegūšanu!

Zinātnes mēnesis

Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā 2019.gada martā tika organizēts Zinātnes mēnesis. Pateicamies par paraugdemonstrējumiem skolēniem: 6.klase – K.Lukašinai, A. Hvalejam, V.Gridņevam, A.Kudrjavcevam, M.Mejerovam, V.Beļajevai, D.Bespalovai, M.Paromavai, M.Savinovai, G.Sokolovam, M.Meļehinam, 7.klase – Stefanam Poļanskim, Annai Travkovai, Artjomam Reznikovam, 9.klase – Veronikai Sirotinskai, Iļjam Gurjanovam. LASĪT TĀLĀK

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolēnu piedalīšana Latvenergo organizētajā konkursā “FIZMIX” Eksperiments

No Ģimnāzijas šajā konkursā piedalījās 5 skolēni no 8.klases: Anna Čivčiša, Aleksandrs Korņijenko, Daniils Ļeontjevs, Irina Rozevska un Anna Savinova. Savu komandu viņi nosauca „Fortuna”, senas romiešu veiksmes dievietes vārdā. Varbūt tieši tāpēc viņiem paveicās nokļūt konkursa finālā! Komanda „Fortuna” pēc punktu skaita  iekļuva 3.vietā Rīgā un 4.vietā pēc punktu skaita visos 5 Latvijas reģionos (262 komandas). Izsakām pateicību skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā, komandas kapteinei Annai Savinovai un fizikas skolotājai Raisai Stunžānei. Lai veicas! LASĪT TĀLĀK

Apsveicam 2019. gada matemātikas olimpiāžu uzvarētājus, liels paldies skolotājiem !

1.vieta: Sofija Mazepa

2.vieta: Marats Juldaševs, Jegors Ahmedovs, Aleksandrs Kozlovs, Olita Zadorožnaja, Roberts Gordins, Margarita Pašņina

3.vieta: Jana Pupčenoka, Vladimirs Ščigoļevs, Ksenija Fadejeva, Sofija Stola

Atzinība: Nikas Zaharkins, Sergejs Semeša, Kirills Mitrofanovs, Valerija Ponomarjova, Anastasija Seļivjorstova, Anna Čivčiša, Sergejs Osipovs, Ārija Kalniņa. Izsakām pateicību skolotājiem: Natalijai Jegorovai, Elinai Kaļnobrickai, Vinetai Kovaļevskai, Artūram Ļevikinam, Irinai Muhinai, Valentīnai Paradovičai, Ņinai Suimai, Julijai Vedmeckai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.

Mūsu koris “Klasika” piedalījās koru skatē un izcīnīja augstāko pakāpi, apsveicam! Atsevišķo pateicību gribam izteikt kora diriģentei Ludmilai Maļevičai un koncertmeistarei Natālijai Timkovskai!

“Atbrīvošana, pārdzīvojums mākslas valodā”

No 21.03.19 līdz 10.05.19  Rīgas Klasiskajā Ģimnāzijā būs skatāma izstāde – “Atbrīvošana, pārdzīvojums mākslas valodā”. Šajā izstādē apskatāmi holokaustā izdzīvojušo ebreju mākslinieku darbi, kas tapuši laika posmā no 1945. līdz 1947. gadam. LASĪT TĀLĀK

Apsveicam Vācu valodas valsts 49. olimpiādes 10.-12. klašu 3. posma 2. kārtas uzvarētājus!

2.vieta: Raminta  Faizullina, Atzinība: Jūlija Bariševa

Liels paldies par piedalīšanos olimpiādē arī pārējiem skolēniem, izsakām pateicību skolotājai Jeļenai Rasimjonokai  par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.

Apsveicam Rīgas 40. vidusskolas atklātā dabaszinību konkursa 5.klašu dalībniekus!

3.vieta – Kirills Mitrofanovs (skolotāja N.Usačova)

Atzinība – Konstantins Radionovs (skolotāja L.Ruhmane) un Georgijs Parfjonovs (skolotāja N.Usačova)

Paldies visiem konkursa dalībniekiem!

Teātris “Klejojošās zvaigznes”

Šī izrāde pēc Šolema Aleihema romāna motīviem ir veidota kā dziļas cieņas apliecinājums izcilajam, pasaules slavenajam ebreju rakstniekam un dramaturgam. Šogad aprit 160 gadi no viņa dzimšanas dienas. Lasīt tālāk: Teātra Programma 2019     Biļetes

Rīgas un Rīgas rajona skolēnu zinātniskās konferences rezultāti, apsveicam konferences uzvarētājus !

Godalgotas vietas un uzaicinājums uz Valsts konferenci, Dabaszinātnes (Fizikālās zinātnes):

  • Maksims Matuļenko, Sofija Stankeviča — 2. pakāpe | Darba vadītāja Raisa Stunžāne: Pilnveidošana un izveidošana siltumizolācijas materiālu ar alumīnija folijas palīdzību

Dabaszinātnes (Datorzinātnes un informātika):

  • Vladimirs Ščigoļevs, Roberts Gordins, Artūrs Masļenkovs — 2. pakāpe | Darba vadītājs Sergejs Bratarčuks: Robotizētas pētnieciskas stacijas autonomas darbības drošības paaugstināšanas algoritmiskās metodes

Sociālās zinātnes (Ekonomika un uzņēmējdarbība):

  • Artemijs Semjaņņikovs, Roberts Krastiņš — 2. pakāpe | Darba vadītājs Dzintars Dvinksis: Suvenīru pārdošana ar video blogeru simboliku ka naudas pelnīšanas veids Latvijā

Godalgotas vietas, Inženierzinātnes un tehnoloģijas (Materiālzinātne):

  • Aleksandra Ofrosimova: 3. pakāpe | Darba vadītāja Marina Lukaņenoka

Humanitārās un mākslas zinātnes (Mūzika un māksla):

  • Marks Stacevičs: 3. pakāpe | Darba vadītāja Aelita Komsa

Dabaszinātnes (Fizikālās zinātnes):

  • Viktorija Volkova: 3. pakāpe | Darba vadītāja Raisa Stunžāne

Sociālās zinātnes (Ekonomika un uzņēmējdarbība):

  • Elizabete Alize Feldbluma, Maksims Glinskis: 3. pakāpe | Darba vadītājs Dzintars Dvinksis

Apsveicam starptautiskās zinātniskās konferences uzvarētājus!

28.februārī un 1.martā Maskavā noritēja starptautiska zinātniski praktiskā konference “Valodniecība visiem 2019”. Ģimnāzisti centīgi gatavojās konferencei,rakstot referātus, kuri tika prezentētikonferences ietvaros. Konferencē, kuras temats bija “Nopietnais un saistošais dažādu dzīves jomu valodās”, ģimnāzisti ieguva vairākas godalgotas vietas. LASĪT TĀLĀK

RTU IZV Atklāta inženierzinātņu olimpiāde

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolniece Olita – Anastasija Zadorožnaja piedalījās 5. atklātajā inženierzinātņu olimpiādē, kuru rīkoja Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskola (IZV). RTU IZV Atklātajā inženierzinātņu olimpiādē 9. klases skolēni apliecināja savas zināšanas matemātikā, fizikā, ķīmijā un informātikā. LASĪT TĀLĀK

Mūsu Debašu kluba komanda vinnēja “The Best Team Award” reģionālajā skolu debašu turnīrā!

16. martā Siguldā norisinājās trešais reģionālais skolu debašu turnīrs „Sigulda Mini 2019: World Schools Debater Tournament”, kuru rīko jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis” sadarbībā ar Latvijas Debašu asociāciju „QUO Tu domā?”. Mūsu lieliskā komanda vinnēja “The Best Team Award”, bet Elīna Šalajenko vinnēja “The Best Speaker Award”!

Sirsnīgi apsveicam mūsu uzvarētājus:  Elīna Šalajenko, Ksenija Abramova, Nika Ragauskaite, Darja Ivanova, Ričards Ulme un Daņila Vorņiku! Īpaša pateicība mūsu debašu kluba vadītājiem: Olgai Ludmīlai Pelise un Khalidam Nasser Šeikham par lielisku debatētāju sagatavošanu un iedvēsmošanu!   Informāciju sagatavoja N.Polianoviča

Apsveicam 2019. gada Atklātās ķīmijas olimpiādes dalībniekus !

2. vieta: Daniils Ļeontjevs un Antons Minajevs

3. vieta: Irina Rozevska

Apsveicam Krievu valodas (dzimtās) un literatūras 32. atklātās 2. posma olimpiādes uzvarētājus !

3. vieta: Marks Stacevičs un Darja Sjadristaja

Paldies skolotājiem Jūlijai Rižikovai un Helenai Afanasjevai!

Apsveicam Ekonomikas valsts 20. olimpiādes 3. posma uzvarētājus!

Sveicam mūsu ekonomistus, kuri ir ieguvuši godalgotas vietas valsts olimpiāde: 3.VIETA: Roberts Gordins.

Liels paldies par piedalīšanos ekonomikas olimpiādē arī pārējiem skolēniem. Izsakām pateicību skolotājam: Dzintaram Dvinskim.