Projekts “Rīdzinieka iedvesmas grāmata”

2.

Tuvojoties Latvijas simtgadei, mūsu ģimnāzija kopā ar Rīgas Lietuviešu un Rīgas 85.vidusskolu piedalās projektā “Rīdzinieka iedvesmas grāmata”. Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot vairākus pasākumus sabiedrības iecietības veicināšanas un jebkādas diskriminācijas novēršanas jomā. Projekta mērķis – organizēt secīgu aktivitāšu kopumu, kas palīdzētu skolēniem izprast procesus sabiedrībā, dažādas etniskās izcelsmes rīdzinieku pienesumu pilsētas kultūrvides veidošanā un katras personības lomu sabiedrības kopējā attīstībā, tā akcentējot jauniešu iespējas iedvesmot un veicināt iecietību, etnisko saskaņu, starpkultūru dialogu Rīgā, mūsdienu globalizācijas apstākļos.

Šī projekta ietvaros mūsu ģimnāzisti jau ir apmeklējuši Žaņa Lipkes memoriālu, kas tika uzcelts par godu cilvēkam, kurš Otrā pasaules kara laikā glāba ebrejus savas mājas pagrabā. Mūsu ģimnāzisti ir apmeklējuši Nacionālā teātra izrādi “Svina garša”, kura vēsta skatītājiem par 1940.-1945. gada notikumiem Latvijā vienkārša cilvēka skatījumā.

Projekta īstenošanas laikā (līdz 30. novembrim) tiek plānots piedalīties dažādās darbnīcās un pasākumos, bet tur radušās idejas paredzēts fiksēt skolēnu veidotā poligrāfiskā izdevumā “Rīdzinieka iedvesmas grāmata” projekta noslēgumā.

 Stacevičs Marks, 10. klases skolēns;  Foto: Elīna Adamenko

Panākumi Latvijas vēstures konkursā „Pirms 100 gadiem dzima valsts”

1

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolēni ir saņēmuši pateicības un atzinības rakstus, kā arī iekļuva finālā.

Apsveicam 6.  klases skolēnus!

Atzinība : Par piedalīšanos un par iegūto 3.vietu

  • Evai Koršunovai

Pateicības:

Par veiksmīgu dalību projektā

  • Kirai Žuraveļai
  • Annai Gabrusenokai

 Paldies skolotājai Aelitai Komsai

 

Uzņemšana 10.klasē

iestasanas

Rīgas Klasiskā ģimnāzijā sāk pieņemt iesniegumus iestāšanai 10. klasēs. Mēs gaidām topošos mediķus, inženierus, fiziķus, matemātiķus, politologus un ekonomistus!

Izglītojamo uzņemšanai Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 10.klasē iestājpārbaudījumu norises laiks: 2018.gada 14.jūnijā plkst.10.00.

Papildus uzņemšanas iestājpārbaudījumu norises laiks: 2018.gada 19.jūnijā plkst.11.00.

Pieteikšanās termiņš iesniegumu  iesniegšanai līdz 14.06.2018. plkst. 10.00.

Iesniegumu veidlapas var saņemt un aizpildīt 126.k.

Projekts: Rīgai piederīgs

1

Rīgas 85.vidusskolas skolēni sadarbībā ar Rīgas Klasiskās ģimnāzijas jauniešiemorganizē integrējoša rakstura pasākumu ciklu “Rīgai piederīgs”, kas  paredzēts, lai veicinātu dažādu etnisko grupu piederīgo izpratni par Latvijas kultūras dzīves dažādību 20.gadsimta pirmajā pusē un iepazīstinātu ar vairāku Rīgā dzimušu pasaules mēroga personību likteņstāstiem.

Projekta ietvaros mēs apmeklējām Sutas un Beļcovas muzeju. Muzejā mēs piedalījāmies radošā darbnīcā. Skolēniem tiek dota iespēja iejusties porcelāna mākslinieku lomās. Jāliek lietā izdoma un fantāzija, zīmējot savu trauku dizainu, atklājot trauku grupas stilistisko vienotību, ievērojot proporcijas un formu. 

Mēs jau apmeklējām, Rīgas Jūgendstilas muzeju ,kur mēs un skolēni no Rīgas 85.vidusskolas piedalījās spēlē „Uzmini mani!”.

LASĪT TĀLĀK

Interešu izglītības pulciņa “Filcēšana” skolēnu radošo darbu foto izstāde

19. Polina Gerasimova 4.kl

Pulciņā darbojas skolēni no 4. un 5.klasēm, gan meitenes, gan zēni. Ir skolēni, kuri iesāka strādāt tikai 2017.- 2018.m.g., bet ir skolēni, kuri pulciņā darbojas jau vairākus gadus. Pulciņā skolēni strādā ar vilnu interesantā un populārā rokdarbu tehnikā – filcēšana (vilnas velšana, vilnas šķiedras apstrāde). Skolēniem ļoti patīk strādāt ar vilnu un viņi labprāt realizē savas idejas un radošās dotības.

Aicinu, apskatīt skolēnu darbus. Ar cieņu, pulciņa skolotāja Olga Sļadevska.

LASĪT TĀLĀK