Esam patiesi priecīgi un lepni, ka par spīti attālinātam mācību procesam arī šogad Ģimnāzijas skolēni piedalās dažādos konkursos un sacensībās matemātikā

Olimpiāde “Tik vai… Cik?” ir matemātikas sacensības 4. klašu skolēniem, šogad  3. kārtā maksimālo punktu skaitu ieguva 36 skolēni un divi no tiem ir Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas 4. klases skolēni Aleksejs Sazanovs, Matvejs Fjodorovs.

Jauno matemātiķu konkurss (JMK) ir neklātienes matemātikas konkurss skolēniem līdz 7. kl., arī šeit 3. kārtā lielisku sniegumu parādīja mūsu 6. klases skolēni: Diāna Jonaite (2.vieta), Marks Feļdmans un Roberts Trokša (3.vieta).

Sveicam viņus, novēlam veiksmi turpmāk! Paldies par piedalīšanos arī pārējiem skolēniem!  Paldies skolotājai Ņinai Suimai un Tatjanai Karpovai par ieguldīto darbu! Jo tieši šādi konkursi un sacensības veicina skolēnu interesi par matemātiku, attīsta matemātisko un loģisko domāšanu, radošumu un iemaņas nestandarta uzdevumu risināšanā.

Olita Anastasija Zadorožnaja – mūsu ģimnāzijas lepnums !

Mēs esam patiesi lepni un priecīgi, ka lielajā konkurencē dažādās olimpiādēs (matemātikā, ķīmijā, fizikā, bioloģijā) ir pamanīta un augstu novērtēta mūsu skolniece Olita.  Visievērojamākie sasniegumi ir matemātikā. Tā ir īsta laime redzēt, cik ļoti Olita ir ieinteresēta matemātikas un dabaszinību priekšmetu apguvē, viņa patiešām ir unikāla skolniece – apveltīta ar augsti attīstītu matemātisko, loģisko un radošo domāšanu. Olita ir kolosālas iemaņas nestandarta problēmuzdevumu risināšanā. Jāatzīmē, ka tiklīdz parādījās iespēja piedalīties matemātikas olimpiādēs, tā Olita to sāka izmantot,  un katru reizi tās ir godalgotas vietas. LASĪT TĀLĀK

Erudīcijas spēlē “Gudrs un vēl gudrāks”

Ar prieku vēlamies paziņot, ka mūsu Ģimnāzijas 10. klases skolniece, Olita Anastasija Zadorožnaja veiksmīgi piedalījās erudīcijas spēlē “Gudrs un vēl gudrāks”, kļuva par vienu no četriem finālistiem un saspringtā cīņā izrāva uzvaru finālā, pārspējot sava pretinieka rezultātu par vienu punktu.

Sirsnīgi apsveicam un ļoti lepojamies ar Olitas izciliem sasniegumiem!

Raidījuma pusfinālu un finālu var apskatīties šeit: https://ltv.lsm.lv/lv/izklaide/gudrs-vel-gudraks/visi/

Sveicam 2021.gada Skolēnu Zinātniskās pētniecības darbu konferences reģionālā posma dalībniekus!

Pirmo un otro pakāpi ieguva un turpinās pārstāvēt RVKĢ 2021. gada Valsts konferencē:

1.pakāpe –  

Konstantīns Ivaškovs  (zin.vad. Artūrs Ļevikins)

Viktorija Šuklina,  Anna Višnivecka  (zin.vad. L. Pelise)

Alina Bļizņanska (zin.vad. N.Polianoviča)

Miroslavs Počapskis, Maksims Tihomirovs  (zin.vad. S. Paršutins)

Darja Burilova (zin.vad. H.Afanasjeva)

2.pakāpe – 

Jekaterina Judajeva, Dana Azane (zin.vad. H.Afanasjeva)

Anna Krama, Ksenija Sivaka (zin.vad. Dz. Dvinskis)

Lepojamies ar mūsu skolēniem, kuri ieguva 3.pakāpi reģionālajā līmenī: 

Vanesa Dhalivala  (zin.vad. Gaļina Rafaļsone)

Maksims Orlovs (zin.vad. R.Stunžāne)

Aleksandrs Politika (zin.vad. A. Tukāns)

Ksenija Baranova, Katrīna Jeļecka (zin.vad. L.Bezrodina)

Mihails Daņilovs, Artemijs Čudinovs, Roberts Zveja (zin.vad. S.Paršutins)

Lielu paldies sakām arī tiem, kas veiksmīgi aizstāvēja savus darbus reģionālajā līmenī: 

Andrejs Zaharenkovs (zin.vad. V. Makarčuka)

Ļika Ševčenko (zin.vad. N.Krjukova)

Visa Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas kolektīva vārdā pateicamies par ieguldīto darbu un neatlaidību gan skolēniem, gan viņu skolotājiem! 

Uzmanību topošajiem 7. un 10. klašu ģimnāzistiem !

Izglītojamo uzņemšanai Rīgas valsts ģimnāziju (t.sk. Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas) 7. un 10. klasēs paredzēts organizēt vienotu iestājpārbaudījumu matemātikā. Apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšana notiks saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2019. gada 22. marta iekšējo noteikumu Nr.7 – nts “Apvienotā iestājpārbaudījuma matemātikā Rīgas valsts ģimnāziju 7. un 10. klasēs norises un vērtēšanas kārtība”.

Iestājpārbaudījumu uz 10. klasi plānots organizēt 2021. gada 15. maijā, bet uz 7. klasi  – 2021. gada 22. maijā un pretendentu reģistrāciju uzsākt divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma.

Atbilstoši epidemioloģiskai situācijai plānotie datumi var tikt mainīti uz vēlāku laiku. Lūgums sekot līdzi informācijai ģimnāzijas mājas lapā un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv

Apsveicam Matemātikas Valsts 71. olimpiādes 2. posma 9.-12. klašu uzvarētājus !

2. vieta: Olita Anastasija Zadorožnaja (10.kl.)

3. vieta: Ilja Volinskis (9.kl.), Ārija Kalniņa (12.kl.)

Atzinība: Aleksandrs Kozlovs (9.kl.)

Izsakām pateicību visiem matemātikas skolotājiem par kvalitatīvu un profesionālu darbu skolēnu sagatavošanai matemātikas olimpiādei, īpaši – Vinetai Kovaļevskai, Julijai Vedmeckai, Nataļjai Jegorovai, Laimai Tukānei-Grosai, Artūram Ļevikinam !

Paldies par piedalīšanos matemātikas olimpiādē arī pārējiem 9.-12. klašu skolēniem un vēlam veiksmi Valsts olimpiādes 3. posmā Olitai Anastasijai Zadorožnajai!

Apsveicam Rīgas pilsētas ķīmijas 62. olimpiādes 2. posma 9. – 12. klašu uzvarētājus !

2. vieta: Olita Anastasija Zadorožnaja 10. klase, Veronika Sirotinska 11. klase

3. vieta: Daniils Ļeontjevs 10. klase, Irina Rozevska 10. kl.

Atzinība: Aleksandra Čekriževa 10. klase, Antons Minajevs 10. klase, Ela Saulīte 10. klase

Paldies par piedalīšanos olimpiādē arī visiem pārējiem skolēniem un skolotājai Marinai Lukaņonokai, vēlam veiksmi olimpiādes III (valsts) posmā Olitai Zadorožnajai, Daniilam Ļeontjevam, Veronikai Sirotinskai !

Sirsnīgi apsveicam vācu valodas valsts 51. olimpiādes 10.-12. klašu 3. posma 2. kārtas uzvarētājus !

III pakāpe – Alina  Blizņanska (12.kl.), Patrīcija Aleksa Čapule (10.kl.)

Atzinība – Maksims Murāns (12.kl.)

Pateicība skolotājai Jeļenai Rasimjonokai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei! Paldies par piedalīšanos olimpiādē arī visiem pārējiem skolēniem!

Apsveicam Rīgas pilsētas ģeogrāfijas 38. olimpiādes 2. posma 10. – 12. klašu uzvarētājus !

2.vieta: Daniils Zagoruiko (10.klase)

3.vieta: Daņila Podoļako (10.klase), Deniss Židelis (10.klase), Aleksandrs Politika (11.klase)

Atzinība: Jeļena Korsunska (10.klase), Ņikita Žukovs (12.klase)

Pateicība Alvim Tukānam par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Paldies par piedalīšanos olimpiādē arī visiem pārējiem skolēniem!

Radošs darbs konkursā ,,Mans grāmatplaukta stāsts”

Latviešu valodas aģentūras izsludinātajā radošo darbu konkursā ,,Mans grāmatplaukta stāsts” mūsu ģimnāzijas skolnieces ieguvušas atzinības

Literārie darbi – Sofija Gerasimova (12.kl.)

Zīmējumi – Natālija Primamedova (11.kl.), Jeļizaveta Ļicova (11.kl.), Karolīna Lavrenkova (10.kl.), Jeļizaveta Skorohodova (10.kl.)

Paldies skolotājām Ingai Balgai, Ingai Narmontai un Ingunai Butai

Drošāks internets sākas ar tevi !

9. februārī, jau 18.gadu pēc kārtas, vairāk nekā 170 valstīs visā pasaulē tiks atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena (DID) ar saukli “Drošāks internets sākas ar tevi!”, aicinot ikvienu domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi. LASĪT TĀLĀK

Sākumskolas Radošā diena “Aijā žūžu, lāča bērni”

Ģimnāzijas sākumskolā notika Radošā diena. Šoreiz dienas tēma bija lāči: rotaļlietas, pasaku un dziesmu personāži, pašsacerēto stāstu un dzejoļu objekti, filmu varoņi, zīmējumi un rokdarbi. Šo tēmu izvēlējāmies tāpēc, ka lācis jau sen nav tikai rotaļlietamūsu mājās, bet ir kultūras un vēstures parādība, kuru ir vērts pētīt.

Katram skolēnam bija iespēja radoši strādāt un dienas beigās online demonstrēt savu sniegumu klases biedriem.Izrādījās, ka savs lācis ‘”dzīvo” gandrīz katrā ģimenē. Bērni pētīja savu un savu vecāku rotaļlietu vēsturi, rakstīja pasakas un dzejoļus, zīmēja, darināja lācīšus gan no papīra un plastilīna, gan no dvieļiem un no sniega.

Par šīs dienas moto patiešām varētu kļūt vārdi: “Cilvēkam vajag lāci!”. Video

Matemātikas konkurss “Mathe im Advent 2020”

Ir noslēdzies starptautiskais matemātikas konkurss Mathe im Advent2020 un jau piekto gadu pēc kārtas mūsu skolēni ieņēma godalgotas vietas. Nedaudz par konkursu skaitļos: kopumā šogad no Rīgas Klasiskās ģimnāzijas piedalījās skolēni no 28 klasēm. Kopumā 24 dienās tika pārtulkoti un veiksmīgi atrisināti 48 matemātikas uzdevumi divās klašu kategorijās. LASĪT TĀLĀK

Sirsnīgi apsveicam 10.kl. skolnieci Tatjanu Minčiku ar veiksmīgu piedalīšanos angļu valodas valsts 50. olimpiādes 3. posma 2. kārtā.

Mūsu ģimnāziste  ieguva atzinību! Paldies skolotājām Irai Kuzminai un Ilona Teļežņikovai par skolnieces sagatavošanos olimpiādei!

Apsveicam Fizikas Valsts 71. olimpiādes 2. posma uzvarētājus !

1. vieta: Olita Anastasija Zadorožnaja (10. klase)

2. vieta: Beatrise Lukša (9. klase) un Andrejs Zaharenkovs (12. klase)

Atzinība: Aleksandrs Kozlovs (9. klase) un Daniils Ļeontjevs (10. klase)

Izsakām pateicību Raisai Stunžānei un Veronikai  Makarčukai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Paldies par piedalīšanos fizikas olimpiādē arī pārējiem skolēniem!

Apsveicam Latviešu valodas un literatūras valsts 47.olimpiādes 2. posma uzvarētājus !

Ārija Kalniņa (12. kl.) ieguvusi 3. vietu,

Anna Nikolaičuka (12. kl.) ieguvusi atzinību,

paldies skolotājām Ingunai Butai un Ingai Narmontai par skolnieču sagatavošanu olimpiādei !

Apsveicam Rīgas pilsētas Ekonomikas 22. olimpiādes 2. posma uzvarētājus, sveicam mūsu ekonomistus !

2. vieta: Vladislavs Akimovs.

3. vieta: Jelizaveta Zabanova, Dāvids Rudermans.

Atzinība: Karīna Balašova, Sofja Stola.

Izsakām pateicību skolotājam: Dzintaram Dvinskim!

Pasaulē atzīmē ANO Starptautisko holokausta upuru piemiņas dienu

27 janvāris – starptautiskā Holokausta upuru piemiņas diena janvārī tiek atzīmēta Starptautiskā holokausta upuru piemiņas diena un Aušvicas-Birkenavas koncentrācijas un iznīcināšanas  nometnes atbrīvošanas. 27. janvāris ir ANO Starptautiskā holokausta upuru piemiņas diena, kurā daudzās pasaules valstīs tiek pieminēti nacistiskās Vācijas īstenotā holokausta pret ebreju tautu traģiskie notikumi. Latvijā kopā ar citām valstīm atceras šo 20. gadsimta lielāko traģēdiju un godina holokausta upurus.

Dzīvās atmiņas  https://youtu.be/JYZbrYdfd4I 

Marika Piņķe, Culture and Public Affairs Officer of Embassy of Israel to Latvia

Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas direktora Romana Alijeva runa par pieredze pilnveidotā mācību satura ieviešanā

“Latvijas skolas soma”

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norises (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas, un kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu.

LASĪT TĀLĀK