Sirsnīgi apsveicam Latvijas skolēnu 46. zinātniskajās pētniecības darbu konferences 3.posma uzvarētājus!

Piektdien, 25.martā neklātienē, izmantojot MS Teams platformu, 11. un 12. klašu skolēni aizstāvēja savus zinātniski pētnieciskus darbus. Vēlamies izteikt milzīgu pateicību par veiksmīgu piedalīšanu un uzvāru:

 • 1.pakāpe: Aleksandrai Liskovai 11. klase. ZPD tēma: Atkritumu apsaimniekošanas aktuālo problēmu noteikšana un analīze Latvijā. Darba vadītājs Dzintars Dvinskis.
 • 2.pakāpe: Arinai Seriševai un Janai Danielai Priputeņai 12. klase ZPD tēma: Kolaboracionisms kā pretestības veids Kārļa Ulmaņa režīmam: Roberta Kļaviņa piemērs. Darba vadītāja Jeļena Paršutina un darba konsultante Gaļina Rafaļsone.
 • 3.pakāpe: Marijai Jušinskai un Katrīnai Jušinskai 11. klase. ZPD tēma: Dažādu fizisko aktivitāšu ietekme uz jaunieša plaušu vitālo kapacitāti.

Pateicību izteicām arī tiem, kas veiksmīgi aizstāvēja savus darbus Valsts līmeņa konferencē:

 • Arinai Losevai un Irinai Fesenko 12. klase.
 • Aleksandram Korņijenko un Elīnai Smoļakovai 11. klase. Darba vadītāja Raisa Stunžāne.

Paldies visiem skolēniem, kas prezentēja savus zinātniski pētnieciskos darbus un darba vadītājiem: Jeļenai Paršutinai, Gaļinai Rafaļsonei, Raisai Stunžānei, Dzintaram Dvinskim!

 

Nobalso par konkursu Reklāmplakāts grāmatai!

Aicinām nobalsot par konkursu “Reklāmplakāts grāmatai”  Facebook lapā:

https://www.facebook.com/236598649722142/posts/4890910480957579/

No mūsu ģimnāzijas konkursā piedalījās bērni no 4. līdz 8. klasēm.

LASĪT TĀLĀK

Lielie lasīšanas svētki!

18. martā tiešsaistē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notika LNB lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021” svinīgais noslēguma pasākums. Ceremonijas ierakstu iespējams noskatīties LNB Youtube lapā https://www.lnb.lv/lv/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-2021-rezultati

Pateicoties “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” programmai mūsu lasītājiem ir iespēja lasīt jaunākās un aktuālākās grāmatas, vērtēt un bagātināt savu pieredzi dažādos literatūras žanros.

Ģimnāzijas izglītojamie nepārtraukti  iesaistās lasīšanas procesā, labprāt lasa, vērtē un izsaka savu viedokli par lasīto. Mūsu lasītāji 11+ vecumposmā visaugstāk novērtējuši Sāras Penipārkeres grāmatu “Pakss”- grāmatu par līdzjūtību, draudzību un atbalstu. Grāmata uzrunā ar šādiem vārdiem: “Ja kaut kas nenotiek šeit, nevar uzskatīt, ka tas nenotiek nemaz.”

Liels paldies  mūsu skolēniem,  skolotājiem, vecākiem, lai katra izlasītā grāmata palīdz mums bagātināt  savu iekšējo  pasauli un kļūt labākiem!

Gaidīsim jauno grāmatu kolekciju 2022!

Žūrijas dalībnieku saraksts

Apsveicam Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atklātās svešvalodas (vācu valodas) olimpiādes uzvarētājus!

Atzinība

 Aleksejs Ščerbakovs – 6.klase

Jana Larkina – 6.klase

 

Pateicība vācu valodas skolotājai Jeļenai Minčenokai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

 

Apsveicam franču valodas valsts 52. olimpiādes 3. posma uzvarētājus un viņu franču valodas skolotāju Vitu Lākute ar izcīliem sasniegumiem olimpiādē!

1.vieta Kazačkova Anna

1.vieta Pupčenoka Jana

2.vieta Morskova Daniella

3.vieta Artjuha Ariana

Sirsnīgi pateicamies par par ieguldīto darbu visiem olimpiādes dalībniekiem un viņu skolotājai Vitai Lākutei!

Sirsnīgi apsveicam Latvijas skolēnu 46. zinātniskajās pētniecības darbu konferences 2.posma laureātus!

Piektdien, 04.martā neklātienē, izmantojot MS Teams platformu, 11. un 12. klašu skolēni aizstāvēja savus zinātniski pētnieciskus darbus. Par kvalitatīvi izstrādātiem darbiem un labam darbu prezentācijām vēlamies izteikt pateicību un novēlēt veiksmi Valsts posmā ZPD, 25.martā, šadiem skolēniem:

 • Arinai Losevai un Irinai Fesenko 12. klase. ZPD tēma: Muzikālo alūziju un ekfrāzes simbioze kā viena no autora nodomu nodošanas metodēm A. I. Kuprina darbos.
 • Arinai Seriševai un Janai Danielai Priputeņai 12. klase ZPD tēma: Kolaboracionisms kā pretestības veids Kārļa Ulmaņa režīmam: Roberta Kļaviņa piemērs. Darba vadītāja Jeļena Paršutina un darba konsultante Gaļina Rafaļsone.
 • Aleksandram Korņijenko un Elīnai Smoļakovai 11. klase. ZPD tēma: Dārzu bojāšanas procesa noteikšana ar gāzu analizatoru. Darba vadītāja Raisa Stunžāne.
 • Aleksandrai Liskovai 11. klase. ZPD tēma: Atkritumu apsaimniekošanas aktuālo problēmu noteikšana un analīze Latvijā. Darba vadītājs Dzintars Dvinskis.
 • Marijai Jušinskai un Katrīnai Jušinskai 11. klase. ZPD tēma: Dažādu fizisko aktivitāšu ietekme uz jaunieša plaušu vitālo kapacitāti.

Paldies visiem skolēniem, kas prezentēja savus zinātniski pētnieciskos darbus un darba vadītājiem: Jeļenai Paršutinai, Gaļinai Rafaļsonei, Raisai Stunžānei, Dzintaram Dvinskim!

Mūsu atbalsts Ukrainai!

Mūsu ģimnāzisti atbalsta Ukrainu.

Sirds sarkanos krustceļos sanāk

Tautas izmisums, tautas naids

Te pārkausēts trauksmes zvans

Zirgu samīts kobzas vaids.

/V. Belševica no dzejoļu krājuma ”Ukrainas motīvs: Sevčenko sirds’’

* kobza – sens stīgu strinkšķināminstruments, lautas paveids. Tautas mūzikas instruments Ukrainā, Moldovā, Rumānijā.
* kobzars – klejojošs dzejnieks un dziedonis senajā Ukrainā.

Apsveicam Ekonomikas valsts 23. olimpiādes 3. posma 10. – 12.kl. godalgoto vietu ieguvējus!

Atzinība: Aleksandrs Politika 12.klase.

Liels paldies Maksimam Orlovam un Robertam Kristoferam Zvejam, par visnotaļ cienīgu veikumu Latvijas skolēnu grupā.

Pateicamies skolotājām Dzintaram Dvinskim par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Aicinām biežāk vēdināt telpas!

9.klašu skolēni no 20.janvāra divās vecā korpusa klasēs un vienā jaunā korpusa klasē veic gaisa sastāva pētījumus ar kompānijas “Saftehnika” sensoriem “Aranet4” sadarbībā ar RSU studentiem. Ir iegūti pirmie mērījumi, kuri pierāda, ka 30-40 minūšu laikā uzturoties telpā klasei ar 30 skolēniem gaisa piesārņojums ar CO2 sasniedz pieļaujamo robežu 1000 vienības un tas ietekmē mācību kvalitāti, jo parādās nogurums, galvassāpes, smadzeņu darbība palēninās par 15%, kā apgalvo RSU arodveselības pētnieks profesors Ivars Vanadziņš.

Aicinām vēdināt klases!

Apsveicam Filozofijas valsts 8. olimpiādes godalgoto vietu ieguvējus!

Atzinība: Iļja Rjabčenko 12.klase.

Liels paldies Elenai Kirakozovai, par visnotaļ cienīgu veikumu Latvijas skolēnu grupā.

Pateicamies skolotājāi Inesai Gurjanovai, par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Apsveicam Rīgas pilsētas ģeogrāfijas 39. olimpiādes 2. posma laureātus!

3.vieta- Ričards Benislavskis 10.kl

Atzinība- Miroslavs Vlads Počapskis 12.kl.,

Atzinība- Daniils Ļeontjevs 11.kl

Pateicība par piedalīšanos un augstvērtīgiem rezultātiem pārējiem dalībniekiem!

Apsveicam Vācu valodas valsts 52. olimpiādes 3. posma 10. – 12. klašu uzvarētājus!

II pakāpe

Elena Kirakozova – 12. klase,

III pakāpe

Anna Krama –  11. klase

Atzinība

Jeļena Korsunska – 11. klase

Pateicība vācu valodas skolotājai Jeļenai Rasimjonokai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Apsveicam Rīgas pilsētas ķīmijas 63. olimpiādes 2. posma 9. – 12. klašu uzvarētājus!

1. vieta

Daniils Ļeontjevs 11. klase

 2. vieta

Jana Pupčenoka 9. klase

 3. vieta

Ksenija Rogova 9. klase

Romans Sarkisovs 9. klase

Mihails Vitvinovs 10. klase

Antons Minajevs 11. klase

Veronika Sirotinska 12. klase

 Atzinība

Aleksandrs Nogičevs 10. klase

Irina Rozevska 11. kl.

Paldies par piedalīšanos olimpiādē arī visiem pārējiem skolēniem!

Vēlam veiksmi olimpiādes III (valsts) posmā Daniilam Ļeontjevam, Janai Pupčenokai!

Pateicība ķīmijas skolotājām Marinai Lukaņenokai un Irinai Safonovai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Apsveicam konkursa „Tu esi Latvijas dārgums” uzvarētājus!

Dzimtās valodas dienā, 21.februārī, tika godināti radošo darbu konkursa “Tu esi Latvijas dārgums” uzvarētāji.

3.vieta – Karolina Lavrenkova (11.kl.)

Atzinība – Anastasija Paipala (9.kl.)

Paldies arī visiem pārējiem skolēniem par piedalīšanos!

Izsakām pateicību skolotājai Ivetai Jaunupei  un visām latviešu valodas skolotājām par skolēnu motivēšanu un atbalstu!

Skolēnu darbi

LASĪT TĀLĀK

Kur meklēt informāciju, kas var palīdzēt sarunā par karjeru ar bērnu.

Pēdējos gados jaunieši par savu nākotnes nodarbošanos mēdz aizdomāties arvien agrāk.  Karjeras lēmuma pieņemšanā ar savu paraugu, atbalstu un vērtīgu padomu lielu lomu spēlē arī ģimene.

Tādēļ arī vecākiem svarīgi zināt, kur meklēt informāciju, kas var palīdzēt sarunā par karjeru ar bērnu.

Praktiska informācija par karjeras plānošanu un izglītības iespējām, kā arī vērtīgi padomi un materiāli, ko izpētīt kopā ar bērnu, ir atrodami vairākās noderīgās vietnēs.

LASĪT TĀLĀK

Projekta darbs – “COVID19 Vaccine Hesitancy in Latvia” (‘COVID19 vakcinācijas vilcināšanās Latvijā’)

Jaunā 2022. gada sākumā angļu valodas stundās mēs, 11.klašu skolēni, startējām ar projekta darbu – “COVID19 Vaccine Hesitancy in Latvia” (‘COVID19 vakcinācijas vilcināšanās Latvijā’). Projekta darbs sastāvēja no diviem posmiem. Protams, pirms darba uzsākšanas apguvām atbilstošu leksiku angļu valodā, lai runātu par veselību, spētu aprakstīt grafikus un diagrammas, jo tā ir neatņemama darba sastāvdaļa. Jautājumu gadījumā varējām sazināties gan ar angļu valodas skolotājiem, gan ar bioloģijas skolotāju. Lieliski bija tas, ka mums tika dota iespēja izvēlēties sev interesējošu tēmu:

 1. Vīrusi, baktērijas un imunitāte;
 2. Covid-19 statistika un fakti (Latvijā un pasaulē);
 3. Gadījuma izpēte: Covid-19 pandēmija un 1918. gada gripas pandēmija;
 4. Vakcīnu vēsture;
 5. Vakcīnas pret Covid-19 – statistika, fakti, dezinformācija un šaubas.

LASĪT TĀLĀK

14. februārī Pasaulē svin gada romantiskākos svētkus – Valentīna diena. Apsveicam!

Daudzus gadu simtus visā pasaulē 14. februārī tiek atzīmēti gada romantiskākie svētki, kurus ar nepacietību gaida visi mīlētāji un romantikas piekritēji – Svētā Valentīna diena vai vienkārši Valentīndiena.

LASĪT TĀLĀK

Drošāks internets sākas ar tevi!

 

8.februārī, jau 19.gadu pēc kārtas, vairāk nekā 170 valstīs visā pasaulē tiks atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena (DID) ar saukli “Drošāks internets sākas ar tevi!”, aicinot ikvienu domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi.

Latvijas Drošāka interneta centrs, kā ierasts, organizēs aktivitātes, iesaistot bērnus, jauniešus un pieaugušos – Tiešsaistes viktorīnu-tests par drošību internetā 5 vecuma grupām.

No Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas tiešsaistes konkursā tiek reģistrēti ap 500 skolēnus, lai diskutēt par to, cik Tu esi zinošs jautājumos par interneta izmantošanu, vēsturi, terminiem, drošību un medijpratību, sacenšoties ar citiem dalībniekiem.

Aicinām bērnus, jauniešus, vecākus, pedagogus un ikvienu pieaugušo atzīmēt Drošāka interneta dienu un piedaloties Vislatvijas tiešsaistes viktorīnā līdz 28.februārīm https://sos.drossinternets.lv/