”Ģimnāzijas diena” Kuldīgā

2019.gada 16.maijā notika tradicionālais pasākums ”Ģimnāzijas diena” Kuldīgā, kura ir uzskatīta par skaistāko Latvijas viduslaiku mazpilsētu, kas ir bagāta ar vēstures un kultūras tradīcijām, un ir arhitektūras piemineklis ar savdabīgu arhitektūru. Mums bija brīnišķīga iespēja to apskatīt draudzīgā atmosfērā.

Ģimnāzijas svētki viesmīlīgajā Kuldīgā nogāja veiksmīgi un brīnišķīgi un tikai pateicoties mūsu kopējam radošajām darbam mūsu Ģimnāzija spēj paveikt tādus grandiozus projektus!!!

Izteicam pateicību bērnu vecākiem par sniegto palīdzību svētku organizācijas procesā!!!

Sveicam Latvijas 46. Atklātās matemātikas olimpiādes uzvaretājus!

“Es mīlu matemātiku ne tikai tāpēc, ka tā paver ceļu uz zinātni un tehniku, bet arī tāpēc, ka tā pati ir ļoti skaista.” (Roza Petere, poļu matemātiķe)

2. vieta: Olita Anastasija Zadorožnaja, Arina Makareviča, Georgs Sokolovs

3. vieta: Antons Čivčišs, Aleksandrs Kozlovs

Atzinība: Sofija Mazepa, Vlada Karasjova, Maksimilians Šrusters.

Paldies matemātikas skolotājiem: Ņinai Suimai, Vinetai Kovaļevskai, Valentīnai Paradovičai, Jūlijai Vedmeckai un Natalijai Jegorovai!

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas projektu diena ,, Mēs esam no četriemnovadiem austi…’’.

Skolēni visa mācību gada gaitā ir čakli strādājuši, lai izveidotu ekskursijas maršrutu. Projektu dienāģimnāzisti apmeklēja četrus Latvijas novadus: Kurzemi, Zemgali, Vidzemi, Latgali.
Kurzemes novadā skolēni apskatīja Jaunmoku pili un apmeklēja Pūres šokolādes fabriku. Pūres fabrikā bērniem bija iespēja piedalīties šokolādes konfekšu gatavošanas procesā.
Zemgalē skolēni apskatīja iespaidīgo Durbes muižu. Cinevillā 8.klašu skolēni iepazinās ar kinostudiju un ar filmēšanas procesu.
Vidzemes novadā skolēni apmeklēja viesmīlīgo pilsētiņu Līgatni, kurā apskatīja visiespaidīgākās vietas. Mūsu ģimnāzistiem bija iespēja apskatīt Bunkuru kā no ārpuses, tā arī iekšā. Ekskursijas beigās skolēni apmeklēja vienu no viskaistākajām pilsētām Latvijā- Siguldu.
Latgalē skolēni apmeklēja vēsturisko pilsētu Preiļi, svētvietu Aglonē un skaisto pilsētu Koknesi, kas atrodas Daugavas upes krastā.
Liels paldies 8.klašu skolēniem parinteresantajiem maršrutiem.Izsakām pateicību mūsu skolotājām par palīdzību projektu veidošanā!

“Starpskolu dabaszinību konkurss 8. klasēm”

Vēlamies pateikties par piedalīšanos konkursā 8.klašu skolēniem: Olitai Zadorožnajai, Aleksandrai Timošenko, Annai Sizovai, Irinai Rozevskai, Elai Saulītei, Tretinko Diānai, Daniilam Leontjevam, Aleksandram Korņijenko, Mihailam Kudrjavcevam, Antonam Minajevam
Vēlamies pateikties par ieguldīto darbu konkursa sagatavošanā skolotājiem: Irēnai Juhņevičai, Irinai Muhinai, Raisai Stunžānei, Nadeždai Usačovai, Marinai Lukaņonokai, Lindai Bezrodinai, Ludmilai Ruhmanei, Alvim Tukānam LASĪT TĀLĀK

Projekta diena “Discovering America”

Šogad Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 9.klašu skolēni piedalās projektā “Discovering America”. Lielā mērā šo projektu iedvesmoja amerikāņu pasniedzējs Khalids Nasser Šeiks, kas visu šo gadu pasniedz angļu valodu mūsu ģimnāzijā, un 25.aprīlī pateicoties ASV vēstniecības atbalstam mūsu skolēniem bija unikālā iespēja noklausīties veselu lekciju sēriju par ASV vēsturi, mūziku un kultūru, iepazīties ar ļoti interesantiem cilvēkiem un parunāt par Amerikas vēsturi, kultūru un dažādām dzīves jomām.   LASĪT TĀLĀK

Projektu diena

Projektu dienas ietvaros, kas notika 25.aprīlī, 7. klašu skolēni apmeklēja muzejus, devās ekskursijā, bija nodarbībā Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā un SEB Bankā. LASĪT TĀLĀK

Atklātais konkurss mazākumtautību skolām

2019.gada 11.aprīlī Rīgas 89.vidusskolā notika 7. atklātais konkurss mazākumtautību skolām 3.-7. klašu skolēniem „Krievu valoda – ir mana dzimtā valoda”. Apsveicam Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolnieces Annu Čalihu un Jūliju Kirevičevu ar iegūto atzinību par dalību konkursā! Liels paldies visiem skolēniem par piedalīšanos!
Izsakām pateicību mūsu krievu valodas skolotājai Innai Trukšānei par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Rīgas pilsētas Spelling Bee konkursa rezultāti

26.aprīlī Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā norisinājās Rīgas pilsētas burtošanas konkurss Spelling Bee 9.-11.klašu skolēniem. 2018.gadā Latvija atzīmēja savu 100.dzimšanas dienu, tāpēc turpinot simtgadei veltītus pasākumus šogad gribam pievērst konkursa dalībnieku uzmanību Latvijas kultūrvēsturiskām un dabas bagātībām. Šogad “Spelling Bee” konkursa finālistiem tiks piedāvāti vārdi no UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālā saraksta LASĪT TĀLĀK

Rīgas Klasiskā ģimnāzija aicina topošus 10.klašu ģimnāzistus!

Piedāvājam Jūsu izvēlei modernas izglītības programmas ar dažādiem moduļiem! Mēs gaidām topošos mediķus, inženierus, fiziķus, matemātiķus, politologus un ekonomistus!

Iestājpārbaudījumi 10.klasē notiks 2019.gada 11.maijā plkst. 11.00
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā
• A modulī (inženierzinātnes) – iestājpārbaudījums matemātikā (rakstiski);
• B modulī (matemātika un fizikā) – iestājpārbaudījums matemātikā (rakstiski);
• C modulī (medicīnā) – iestājpārbaudījums ķīmijā (rakstiski)
Vispārējāsvidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā
• Modulī ekonomikā un politikā un tiesībās – iestājpārbaudījums vēsturē (rakstiski)
Papildus uzņemšanas iestājpārbaudījumu norises laiks: 2019.gada 16.maijā plkst. 11.00.                                                                                     Iesniegumu veidlapas var saņemt un aizpildīt 126.kabinatā vai šeitVeiksmīgai sagatavošanai –  2018.g. iestāšanas testi

4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena, sirsnīgi sveicam skolēnus, vecākus, skolotājus un visus Latvijas Republikas iedzīvotājus Latvijas Valsts svētkos!

No 30.aprīļa līdz 14.maijam Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā 6. – 12. klašu skolēnu vidū notiek konkurss – viktorīna:  “Latvijas Republikas Satversme”

Konkursu sagatavoja: Dzintars Dvinskis un Aelita Komsa.

UNESCO projekts “Jauno mantotāju skola”

Mūsu ģimnāzisti piedalījās UNESCO mantojuma izglītības projektā “Jauno mantotāju skola” kurā ģimnāzisti ieguva pamatzināšanas pilsētplānošanā, kultūras mantojuma aizsardzībā un interpretācijā, un apgūstot pamatprasmes koka būvdetaļu restaurācijā. LASĪT TĀLĀK

Apsveicam mūsu Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolēnus!

25.04.2019 notika pirmā zinātniski praktiskā konference Rīgā „Rīgas vispārējās izglītības iestāžu 7.-9. klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference’’, kurā piedalījās mūsu ģimnāzisti. Skolēni centīgi gatavojās zinātniski pētniecisko darbu konferencei, rakstot savus pirmos zinātniskos darbus.

Konferencē valodas un literatūras lietošanas sekcijā piedalījās Anna Čaliha, Anna Kazačkova, Ksenija Sivaka, Anna Krama, Arturs Niklass Tērauds un Viktorija Novikova.

Laureātu pakāpi saņēma Viktorija Novikova,  9.klase, Anna Krama,  8.klase un Arturs Niklass Tērauds,  8.klase.

Liels paldies visiem skolēniem  par piedalīšanos! Izsakām pateicību mūsu krievu valodas skolotājām Tatjanai Anhimovai, Innai Trukšānei un angļu valodas skolotājām Innai Kuļešai un Nadeždai Polianovičai par skolēnu veiksmīgu sagatavošanu konferencei!

Vecāku sapulces

Cien. ģimnāzistu vecāki!

Tuvojas mācību gada nobeigums un mēs aicinām jūs piedalīties tradicionālajās vecāku sapulcēs, lai apspriestu mūsu kopīgos rezultātus, panākumus un uzdevumus turpmākajam darbam. Vecāku sapulču sarakstu sk. šeit.

Mūsu ģimnāzijas lepnums – 43.Valsts zinātniskās pētniecības darbu konferences uzvarētāji!

12. klases skolēni Vladimirs Ščigoļevs, Roberts Gordins, Artūrs Masļenkovs: 1. vieta Datorzinātnes un informātikas sekcijā ar zinātniski pētnieciskās darbu “Robotizētas pētnieciskas stacijas autonomas darbības drošības paaugstināšanas algoritmiskās metodes” (zinātniskais vadītājs S.Bratarčuks);

11. klases skolēni Artemijs Semjaņņikovs, Roberts Krastiņš: 1. vieta Ekonomikas un uzņēmējdarbības sekcijā ar zinātniski pētnieciskās darbu “Suvenīru pārdošana ar video blogeru simboliku, kā naudas pelnīšanas veids Latvijā” (zinātniskais vadītājs: Dz. Dvinskis);

11. klase skolniece Sofija Stankeviča un 12. klase skolnieks Maksims Matuļenko: 2.vieta „Fizikālās zinātnes sekcijā ar zinātniski pētnieciskās darbu Pilnveidošana un izveidošana siltumizolācijas materiālu ar alumīnija folijas palidzību” (zinātniskais vadītājs – R.Stunžāne).

Pateicamies čaklākajiem “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018” lasītājiem/ekspertiem!

Izsakām pateicību 55 lasītājiem/ekspertiem un skolotājai Olgai Karpickai-Ribačovai par darbu ar sākumskolas čaklākajiem lasītājiem, paldies par ieguldīto darbu! Rezultāti LASĪT TĀLĀK

Koris “Klasika” piedalījās koru skates 2.posmā, apsveicam ar 1.vietas iegūšanu!

Zinātnes mēnesis

Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā 2019.gada martā tika organizēts Zinātnes mēnesis. Pateicamies par paraugdemonstrējumiem skolēniem: 6.klase – K.Lukašinai, A. Hvalejam, V.Gridņevam, A.Kudrjavcevam, M.Mejerovam, V.Beļajevai, D.Bespalovai, M.Paromavai, M.Savinovai, G.Sokolovam, M.Meļehinam, 7.klase – Stefanam Poļanskim, Annai Travkovai, Artjomam Reznikovam, 9.klase – Veronikai Sirotinskai, Iļjam Gurjanovam. LASĪT TĀLĀK

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolēnu piedalīšana Latvenergo organizētajā konkursā “FIZMIX” Eksperiments

No Ģimnāzijas šajā konkursā piedalījās 5 skolēni no 8.klases: Anna Čivčiša, Aleksandrs Korņijenko, Daniils Ļeontjevs, Irina Rozevska un Anna Savinova. Savu komandu viņi nosauca „Fortuna”, senas romiešu veiksmes dievietes vārdā. Varbūt tieši tāpēc viņiem paveicās nokļūt konkursa finālā! Komanda „Fortuna” pēc punktu skaita  iekļuva 3.vietā Rīgā un 4.vietā pēc punktu skaita visos 5 Latvijas reģionos (262 komandas). Izsakām pateicību skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā, komandas kapteinei Annai Savinovai un fizikas skolotājai Raisai Stunžānei. Lai veicas! LASĪT TĀLĀK