Pētnieciskais darbs krievu valodā un literatūrā, apsveicam !

Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija turpina klasiskās tradīcijas, un laba izglītība ir iegūstama, ja padziļināti apgūst kādu mācību priekšmetu. To var sasniegt, ja raksta Zinātniski Pētniecisko darbu. Tā šajā mācību gadā izdarīja mūsu audzēkņi krievu valodā un literatūrā. Turpinot iepriekšējo gada tradīcijas, bērni savus darbus aizstāvēja gan pilsētas, gan valsts konferencēs. Pirms tam tika veikts milzīgs darbs: audzēkņi pētīja izvēlētās tēmas, analizēja teorētisko materiālu, lasīja kritiķu rakstus, veica pētījumus. 12.klases skolniece Darja Burilova veica zinātnisko pētījumu “Fanfikšens kā mūsdienu literatūras žanrs”, iegūstot 1.vietu pilsētas un 3.vietu valsts konferencē. Pētīja “Kā transformējas trikstera tēls literatūrā” audzēknes Jekaterina Judajeva un Dana Azāne (12.klase). Par veikto pētījumu ieguva 2.vietu pilsētā un 3.vietu valsts konferencē. LASĪT TĀLĀK

Apsveikumi “Ģimnāzijas dienā”, sarkanlapu ozols “Absolventu alejā”

2021.gada 8. maijā un 14 maijā notika mūsu tradicionālais pasākums “Ģimnāzijas diena”. Šogad Ģimnāzijas dienas svinības tika organizētas tiešsaistē. Liels paldies mūsu skolotājiem par atbalstu pasākuma sagatavošanā.

Diemžēl šogad varēja piedalīties ne visi 12. klašu skolēni, bet mūsu direktors kopā ar pašpārvaldes pārstāvjiem iestādīja koku, kas simbolizē 2020./2021. mācību gada izlaidumu. Pasākums notika 14.maijā, plkst. 12:30, kā arī ir pieejamas tiešraides Facebook Live (https://www.facebook.com/rigasklasiska/ ieraksts.

Bilingvāla pedagoģiskā konferencē “Kompleksā pieeja – komplekss rezultāts”

Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas Bilingvālais centrs aicina pedagogus piedalīties Bilingvāla pedagoģiskā konferencē “Kompleksā pieeja – komplekss rezultāts”, kura notiks 2021.gada 6.maijā.

Konferences programma un pieteikšanas kārtība

“Latvijas skolas soma”

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” turpina strādāt attālināti . “Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību. LASĪT TĀLĀK

“Step into the Future”

10. klases skolniece Jana Zēberga, ieguva 3. vietu starptautiskā konferencē “Step into the Future”. Šaja pasākumā Jana kopā ar skolnieci no Rīgas 3. gimnāzijas, Aleksandru Dubovsku, pārstāvēja Latviju starp vairāk par 20 dalībvalstim ar savu ZPD “Sensitīvo darbu noplūdes novēršana sociālajos tīklos izmantojot datorredzi” aizstavoties anglu valodā.

http://www.step-into-the-future.ru/

Sveicam 2021. gada Skolēnu Zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts konferences dalībniekus !

Pirmo pakāpi valsts līmeņa konferencē un tiesības pārstāvēt Latviju starptautiskajā skolēnu pētniecības darba konferencē ieguva: Miroslavs Počapskis un Maksims Tihomirovs ar darbu “Imitācijas modelēšanas tehnoloģiju pielietošanas iespēju analīze satiksmes problēmu novēršanas uzdevumā” (zin. vad. Sergejs Paršutins).

1.pakāpi ieguva: Anna Krama, Ksenija Sivaka ar darbu “Digitālas tehnoloģijas izmantošanas iespējas Latvijas reklāmas tirgū” (zin.vad. Dz. Dvinskis).

3.pakāpi ieguva: Jekaterina Judajeva, Dana Azāne ar darbu “Trikstera tēla transformācija literatūrā” (zin.vad. H.Afanasjeva), Dārija Burilova ar darbu “Fanfikšens kā mūsdienu literatūras žanrs” (zin.vad. H.Afanasjeva).

LASĪT TĀLĀK

Apsveicam Latvijas 46. atklātās fizikas olimpiādes uzvarētājus!

2. vieta: Beatrise Lukša (9. kl.) un Olita Anastasija Zadorožnaja (10.kl.).

Atzinība: Aleksandrs Kozlovs (9. kl.)

Izsakām pateicību Raisai Stunžānei un Veronikai Makarčukai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Paldies par piedalīšanos fizikas olimpiādē arī pārējiem skolēniem!

Lielie lasīšanas svētki

ŽŪRIJA

30. martā tiešsaistē Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Facebook lapā un YouTube kanālā bija skatāms lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” pasākums gadu ilgušam lasīšanas maratonam. Pasākumā godināja grāmatu autorus, tulkotājus un izdevējus, kuru radītās grāmatas saņēmušas visaugstāko lasītāju vērtējumu. https://lasamkoks.lv/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/2796-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-2020-laureati
Iepazīties ar Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas rezultātiem un noskatīties tiešraidi var https://www.lnb.lv/lv/aizvaditi-lielie-lasisanas-svetki-202 LASĪT TĀLĀK

Apsveicam Matemātikas olimpiādes uzvarētājus !

 1.vieta: Poļina Pavļuka (5.kl.)

2.vieta: Polina Punžule (5.kl.), Marks Feļdmans, Simona Aļehnoviča, Darja Zaharenko, Jana Mošaka, Roberts Trokša (6.kl.), Antons Macijevskis (8.kl.)

3.vieta: Artjoms Daškevičs, Marks Stepanovs, Aleksejs Sčerbakovs, Maksims Konnovs, Amina Mahmudova (5.kl.), Diāna Jonaite, Jeļizaveta Gutenko, Margarita Bariševa (6.kl.), Roberts Sīmansons (7.kl.), Artūrs Kurme (8.kl.)

Atzinība: Aleksandrs Sergejevs, Margarita Petruse, Natālija Goere, Jeļizaveta Pučkova, Aleksandrs Koropovs (5.kl.), Georgs Sokolovs (7.kl.), Romans Sarkisovs, Maksimilians Šrusters (8.kl.)

Izsakām pateicību visiem matemātikas skolotājiem par kvalitatīvu un profesionālu darbu. Īpašu pateicību – Lilijai Jakupovai, Nataļjai Krievānei, Anitai Tukānei, Tatjanai Karpovai, Borisam Smirnovam, Vinetai Kovaļevskai, Veronikai Makarčukai, Artūram Ļevikinam, Nataļjai Jegorovai – par sekmīgu skolēnu sagatavošanu matemātikas olimpiādei, paldies par piedalīšanos matemātikas olimpiādē arī pārējiem 5.-8.klašu skolēniem!

Sveiciens Starptautiskajā Teātra dienā, Natalijas Ščeglovas un Vadima Grossmana teātra studijas sveic visus skatītājus svētkos !

Sveiciens 1          Sveiciens 2

Kopš 1962.gada pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē 27.martā tiek atzīmēta Teātra diena. Šī diena nav tikai aktieru, režisoru un citu teātra mākslinieku svētki, tā ir arī mūsu, skatītāju, diena, to cilvēku,kas mīl un ciena teātri.

Mūsū ģimnāzijas teātra vēsture arī ir bagāta un interesanta. Teātra studijas vienmēr ir vadījuši lieliski profesionāļi. Jau 10 gadus ģimnāzijā darbojas teātra studija “Bolšije ļudi” režisora Vadima Grosmana vadībā. Neskatoties uz īpašiem apstākļiem, studijā top jauna izrāde “Ēna”pēc Jevgenija Švarca lugas motīviem.

Iepazīties ar dažādiem teātra veidiem, iedzīvoties aktieru un režisoru lomā, rakstīt scenārijus, veidot savus personīgos uzvedumus – tāda iespēja šogad tika piedāvāta arī ģimnāzijas sākumskolas skolēniem radošās Teātra dienas gaitā. Šajādienā viss, pat mācību stundas, bija saistīts ar tēatri. Šai dienai aktīvi gatavojās arī režisores Nataļjas Ščeglovas sākumskolas teātra studijas dalībnieki.

Esam patiesi priecīgi un lepni, ka par spīti attālinātam mācību procesam arī šogad Ģimnāzijas skolēni piedalās dažādos konkursos un sacensībās matemātikā

Olimpiāde “Tik vai… Cik?” ir matemātikas sacensības 4. klašu skolēniem, šogad  3. kārtā maksimālo punktu skaitu ieguva 36 skolēni un divi no tiem ir Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas 4. klases skolēni Aleksejs Sazanovs, Matvejs Fjodorovs.

Jauno matemātiķu konkurss (JMK) ir neklātienes matemātikas konkurss skolēniem līdz 7. kl., arī šeit 3. kārtā lielisku sniegumu parādīja mūsu 6. klases skolēni: Diāna Jonaite (2.vieta), Marks Feļdmans un Roberts Trokša (3.vieta).

Sveicam viņus, novēlam veiksmi turpmāk! Paldies par piedalīšanos arī pārējiem skolēniem!  Paldies skolotājai Ņinai Suimai un Tatjanai Karpovai par ieguldīto darbu! Jo tieši šādi konkursi un sacensības veicina skolēnu interesi par matemātiku, attīsta matemātisko un loģisko domāšanu, radošumu un iemaņas nestandarta uzdevumu risināšanā.

Olita Anastasija Zadorožnaja – mūsu ģimnāzijas lepnums !

Mēs esam patiesi lepni un priecīgi, ka lielajā konkurencē dažādās olimpiādēs (matemātikā, ķīmijā, fizikā, bioloģijā) ir pamanīta un augstu novērtēta mūsu skolniece Olita.  Visievērojamākie sasniegumi ir matemātikā. Tā ir īsta laime redzēt, cik ļoti Olita ir ieinteresēta matemātikas un dabaszinību priekšmetu apguvē, viņa patiešām ir unikāla skolniece – apveltīta ar augsti attīstītu matemātisko, loģisko un radošo domāšanu. Olita ir kolosālas iemaņas nestandarta problēmuzdevumu risināšanā. Jāatzīmē, ka tiklīdz parādījās iespēja piedalīties matemātikas olimpiādēs, tā Olita to sāka izmantot,  un katru reizi tās ir godalgotas vietas. LASĪT TĀLĀK

Erudīcijas spēlē “Gudrs un vēl gudrāks”

Ar prieku vēlamies paziņot, ka mūsu Ģimnāzijas 10. klases skolniece, Olita Anastasija Zadorožnaja veiksmīgi piedalījās erudīcijas spēlē “Gudrs un vēl gudrāks”, kļuva par vienu no četriem finālistiem un saspringtā cīņā izrāva uzvaru finālā, pārspējot sava pretinieka rezultātu par vienu punktu.

Sirsnīgi apsveicam un ļoti lepojamies ar Olitas izciliem sasniegumiem!

Raidījuma pusfinālu un finālu var apskatīties šeit: https://ltv.lsm.lv/lv/izklaide/gudrs-vel-gudraks/visi/

Sveicam 2021.gada Skolēnu Zinātniskās pētniecības darbu konferences reģionālā posma dalībniekus!

Pirmo un otro pakāpi ieguva un turpinās pārstāvēt RVKĢ 2021. gada Valsts konferencē:

1.pakāpe –  

Konstantīns Ivaškovs  (zin.vad. Artūrs Ļevikins)

Viktorija Šuklina,  Anna Višnivecka  (zin.vad. L. Pelise)

Alina Bļizņanska (zin.vad. N.Polianoviča)

Miroslavs Počapskis, Maksims Tihomirovs  (zin.vad. S. Paršutins)

Darja Burilova (zin.vad. H.Afanasjeva)

2.pakāpe – 

Jekaterina Judajeva, Dana Azane (zin.vad. H.Afanasjeva)

Anna Krama, Ksenija Sivaka (zin.vad. Dz. Dvinskis)

Lepojamies ar mūsu skolēniem, kuri ieguva 3.pakāpi reģionālajā līmenī: 

Vanesa Dhalivala  (zin.vad. Gaļina Rafaļsone)

Maksims Orlovs (zin.vad. R.Stunžāne)

Aleksandrs Politika (zin.vad. A. Tukāns)

Ksenija Baranova, Katrīna Jeļecka (zin.vad. L.Bezrodina)

Mihails Daņilovs, Artemijs Čudinovs, Roberts Zveja (zin.vad. S.Paršutins)

Lielu paldies sakām arī tiem, kas veiksmīgi aizstāvēja savus darbus reģionālajā līmenī: 

Andrejs Zaharenkovs (zin.vad. V. Makarčuka)

Ļika Ševčenko (zin.vad. N.Krjukova)

Visa Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas kolektīva vārdā pateicamies par ieguldīto darbu un neatlaidību gan skolēniem, gan viņu skolotājiem! 

Uzmanību topošajiem 7. un 10. klašu ģimnāzistiem !

Izglītojamo uzņemšanai Rīgas valsts ģimnāziju (t.sk. Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas) 7. un 10. klasēs paredzēts organizēt vienotu iestājpārbaudījumu matemātikā. Apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšana notiks saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2019. gada 22. marta iekšējo noteikumu Nr.7 – nts “Apvienotā iestājpārbaudījuma matemātikā Rīgas valsts ģimnāziju 7. un 10. klasēs norises un vērtēšanas kārtība”.

Iestājpārbaudījumu uz 10. klasi plānots organizēt 2021. gada 15. maijā, bet uz 7. klasi  – 2021. gada 22. maijā un pretendentu reģistrāciju uzsākt divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma.

Atbilstoši epidemioloģiskai situācijai plānotie datumi var tikt mainīti uz vēlāku laiku. Lūgums sekot līdzi informācijai ģimnāzijas mājas lapā un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv

Apsveicam Matemātikas Valsts 71. olimpiādes 2. posma 9.-12. klašu uzvarētājus !

2. vieta: Olita Anastasija Zadorožnaja (10.kl.)

3. vieta: Ilja Volinskis (9.kl.), Ārija Kalniņa (12.kl.)

Atzinība: Aleksandrs Kozlovs (9.kl.)

Izsakām pateicību visiem matemātikas skolotājiem par kvalitatīvu un profesionālu darbu skolēnu sagatavošanai matemātikas olimpiādei, īpaši – Vinetai Kovaļevskai, Julijai Vedmeckai, Nataļjai Jegorovai, Laimai Tukānei-Grosai, Artūram Ļevikinam !

Paldies par piedalīšanos matemātikas olimpiādē arī pārējiem 9.-12. klašu skolēniem un vēlam veiksmi Valsts olimpiādes 3. posmā Olitai Anastasijai Zadorožnajai!

Apsveicam Rīgas pilsētas ķīmijas 62. olimpiādes 2. posma 9. – 12. klašu uzvarētājus !

2. vieta: Olita Anastasija Zadorožnaja 10. klase, Veronika Sirotinska 11. klase

3. vieta: Daniils Ļeontjevs 10. klase, Irina Rozevska 10. kl.

Atzinība: Aleksandra Čekriževa 10. klase, Antons Minajevs 10. klase, Ela Saulīte 10. klase

Paldies par piedalīšanos olimpiādē arī visiem pārējiem skolēniem un skolotājai Marinai Lukaņonokai, vēlam veiksmi olimpiādes III (valsts) posmā Olitai Zadorožnajai, Daniilam Ļeontjevam, Veronikai Sirotinskai !

Sirsnīgi apsveicam vācu valodas valsts 51. olimpiādes 10.-12. klašu 3. posma 2. kārtas uzvarētājus !

III pakāpe – Alina  Blizņanska (12.kl.), Patrīcija Aleksa Čapule (10.kl.)

Atzinība – Maksims Murāns (12.kl.)

Pateicība skolotājai Jeļenai Rasimjonokai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei! Paldies par piedalīšanos olimpiādē arī visiem pārējiem skolēniem!