Foruma teātra darbnīca skolēniem ”Kā reaģēt uz konfliktiem un tiranizēšanu”

2021./2022. mācību gadā skolā norisinās neformālās izglītības darbnīca  “Kā reaģēt uz konfliktiem un tiranizēšanu”, kurā piedalās triju 9.klašu skolēni. Kopumā aptuveni 90 jaunieši iesaistās jaunatnes iniciatīvu projekta nodarbībās.

LASĪT TĀLĀK

Tavas labbūtības ceļa karte

Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas parlaments un 9. klašu skolēni kopā ar skolotājiem – pašpārvalžu atbalsta personām un  profesionālu izaugsmes treneri Annu Vaideri  izstrādās projekta “Tavas labbūtības ceļa karte” trešo etapu:  labbūtības ceļa karti  metodisko materiālu izstrādi izglītības iestādē ar mērķi uzlabot ģimnāzijas psihoemocionālo vidi ilgtermiņā.

LASĪT TĀLĀK

Apsveicam Rīgas pilsētas bioloģijas 44.olimpiādes 2.posma 9.-12.klašu uzvarētājus!

2.vieta: Ksenija Rogova (9.kl.)

Sofija Terēze Grunde (11.kl.)

3.vieta: Aleksejs Hvalejs (9.kl.)

Nikita Marušcaks (11.kl.)

Katrīna Jušinska (11.kl.)

Atzinība: Antons Minajevs (11.kl.)

Ksenijai Rogovai un Sofijai Terēzei Grundei vēlam veiksmi, pārstāvot ģimnāziju, Bioloģijas valsts 44.olimpiādes 3.posmā!

Paldies visiem skolēniem par izrādīto interesi un piedalīšanos bioloģijas olimpiādes 1. un 2.posmā!

Apsveicam Rīgas pilsētas vācu valodas 52. olimpiādes 2. posma 10. – 12. klašu uzvarētājus!

1. vieta

Elena Kirakozova – 12. klase,

2. vieta

Jeļena Korsunska – 11. klase,

3. vieta

Anna Krama –  11. klase

Paldies par piedalīšanos olimpiādē arī visiem pārējiem skolēniem!

Pateicība vācu valodas skolotājai Jeļenaai Rasimjonokai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija sveic savus skolotājus, skolēnus, vecākus, draugus Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 103. gadadienā!

Šogad, kopā ar valsts prezidentu Egilu Levitu, jūs apsveic mūsu ģimnāzisti – 11.kl. skolēni kopa ar savu kuratori Irēnu Lediņu.

Mūsu ģimnāzijas skolēni šogad piedalījās vairākos, veltītajam mūsu Latvijai, konkursos.

Gribam padalīties ar radošiem darbiem, kuri ir atlasīti konkursam “Tu esi Latvijas dārgums”!

LASĪT TĀLĀK

Apsveicam Rīgas pilsētas angļu valodas 51. olimpiādes 2. posma uzvarētājus!

1.vieta – Maksims Orlovs

2.vieta -Tatjana Minčika

Izsakam pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei  uzvārētāju skolotājiem: Ludmilai Pelise un Irai Kuzminai.

Paldies visiem skolēniem un skolotājiem kuri ieguldīja savus spēkus un piedālījas olimpiādē.

Gaismas akcija – „Iededzies par Latviju”

17.11.2021. Rīgas Valsts klasiskajā ģimnāzijā turpinājās ikgadējā ilggadējā tradīcija “Iededzies par Latviju”. Skolotāji un skolēni no svecēm izveidoja valsts svētkiem veltītu kompozīciju, kura bija redzama visu dienu.

Pasakam lielu paldies visiem, kas palīdzēja turpināt tradīciju. Skolotājiem: Tatjanai Budovskai, Tatjanai Černobajevai, Dzintaram Dvinskim, visiem kuratoriem un klases audzinātājiem, kuri palīdzēja sagādāt sveces un, visiem skolēniem un viņu vecākiem, kuri atbalstīja mūsu tradīciju.

Aicinām pievienoties šim pasākumam arī tos, kuri nevarēja būt klāt, noskatoties foto atskaiti.

RVKĢ skolēni piedalījās konkursā “Tu esi Latvijas dārgums”!

Novembrī RVKĢ skolēni piedalījās Latviešu valodas aģentūras organizētā konkursā “Tu esi Latvijas dārgums”. Konkursa mērķis bija pamanīt un novērtēt kultūras vērtības un personības Latvijā un  popularizēt latviešu valodu. Ģimnāzijas 6. klašu skolēni, pulciņa “Žurnālistikas pamati” dalībnieki, ir iesnieguši konkursam vairākus radošus darbus. Un viens no tiem bija veltīts ģimnāzijas skolotājiem.


Autori: pulciņa “Žurnālistikas pamati” dalībnieki

Vadītāja I.Trukšāne

Ceļojoša izstāde “Priekšmetu stāsti”

Aicinām apmeklēt ceļojošo izstādi “Priekšmetu stāsti”, kas gaida skolēnus un skolotājus Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas (Purvciema iela 38)  2.stāvā pie aktu zāles. Ceļojošā izstāde būs apskatāma no 15.novembra līdz 26.novembrim  projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros.

LASĪT TĀLĀK

Lepojamies ar balvu projektā!

Lepojamies ar balvu konkursā par dezinformācijas atmaskošanu: Katrīna Lukašina un Alisa Tauriņa no 9.klases bija vienīgās no visām skolām, kuras saņēma balvas Escape Room un pateicību:

“Katrīna un Alisa! Liels paldies par dalību konkursā “Atmasko dezinformāciju” un par ļoti interesantu pētniecisku darbu, jo īpaši par veiktu aptauju! Ar patiesu interesi konkursa žūrija to izlasīja un atzinīgi novērtēja!” Pateicībā par dalību vēlamies Jūs apbalvot ar balvu – dāvanu karti uz Escape Room .

Jauku dienu vēlot,

Jekaterina Tumule

Projektu vadītāja/juriste

Latvijas Cilvēktiesību centrs

Atmasko dezinformāciju! pateicība

 

Laipni aicinām jūs uz skolas bibliotēku!

2021. gada 7. oktobrī ģimnāzijā viesojās Valsts prezidents Egils Levits.

Vizītes laikā skola saņēma dāvinājumā grāmatas.

Laipni aicinām jūs uz skolas bibliotēku apskatīt, kā arī izmantot tās mācību procesā.

Dāvināto grāmatu saraksts:

LASĪT TĀLĀK

Bebr[a]s Starptautisks informātikas konkurss 4. – 12. klases skolēniem

Ar prieku paziņojam, ka jau no pirmdienas sākās konkurss Bebr[a]s 2021!

Ik novembri, teju 3 miljoni skolēnu no 56 valstīm piedalās īpašā izaicinājumā – Bebr[a]s konkursā.

LASĪT TĀLĀK

Sirsnīgi sveicam skolēnus, vecākus, skolotājus un visus Latvijas Republikas iedzīvotājus Latvijas Valsts svētkos!

11. novembrī mēs svinam Lāčplēša dienu. Tā ir visu Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas diena. Šo cīņu notikumus mēs visi zinam ar stāsta palīdzību, kur mūsu varonis Lāčplēsis pārvarēja Melno bruņinieku. 1919. gada 11. novembrī tika gūta uzvara ne tikai pār pretinieku – pulkveža Pāvela Bermonta komandēto Rietumu brīvprātīgo armiju Rīgā, bet arī pār neticību saviem spēkiem, neticību savas valsts nākotnei un neatkarībai. Ar šo datumu aizsākas Patriotu nedēļas pasākumi, kad īpaši atceramies un godinām visus, kuri izcīnījuši neatkarīgu Latvijas valsti.

Mūsu ģimnāzija ir apbalvota ar Eiropas Kvalitātes sertifikātu par lielisko darbu ar eTwinning projektu “World Earth Day 2021”

Apsveicam Jūliju Aleksandrovu!

Mūsu ģimnāzija ir apbalvota ar Eiropas Kvalitātes sertifikātu par lielisko darbu ar eTwinning projektu “World Earth Day 2021”. Tas nozīmē, ka Jūlijas darbs, viņu skolēnu darbs un mūsu ģimnāzija ir atzīta visaugstākajā Eiropas līmenī.

b5165aa5b010258ea_eql_lv

Turklāt projekts tiks izrādīts īpašā Eiropas Portāla vietā pēc adreses www.etwinning.net.

eTwinning Team

Apsveicam Rīgas pilsētas un Pierīgas latviešu valodas 38.olimpiādes 2.posma uzvarētājus!

 

2.vieta: Anna Onufrijeva (8.kl.)

Atzinība: Angelīna Jarbuse (8.kl.)

                  Andrejs Čekunovs (8.kl.)

 

Paldies par piedalīšanos olimpiādē arī visiem pārējiem skolēniem!

Pateicība latviešu valodas un literatūras skolotājām Ligitai Lastovkai, Amandai Ķempei un Ivetai Moisejai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!