Apsveicam Rīgas krievu valodas 24. olimpiādes 2. posma 10. klašu uzvarētāju!

 

2.decembrī norisinājās Rīgas krievu valodas 24. olimpiādes 2. posms

3.vieta: Anna Ivanova

Pateicamies skolotājāi Laurai Liepiņai, par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

 

2021.gada 22.decembrī  notika Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmatas 2020 – 2021 atvēršanas pasākums tiešsaistē.

COVER_RCB_2020-2021-1

Gadagrāmatas ieraksti apliecina – bibliotēkās dzīve turpinās, arī skolu bibliotēkām ir liela nozīme ceļojumā no informācijas līdz zināšanām.

Gadagrāmatā var redzēt, kā mūsu ģimnāzijas bibliotēkai ir veicies šā gada laikā.

Mēs ceram, ka “varēsim nodot mūsu bērniem pasauli, kur viņi lasīs, kur viņiem būs ko lasīt un būs kur lasīt, pasauli, kur viņi varēs fantazēt un mācīties saprast”.

Apsveicam 5.atklātās Rīgas ģeogrāfijas olimpiādes 9. klašu uzvarētājus!

27.novembrī norisinājās 5.atklātā Rīgas ģeogrāfijas olimpiāde 8.-9.klasēm.

Šogad godalgotas vietas ieguva un augstvērtīgu rezultātu uzrādīja 9.klašu skolēni!

3. vietas diplomu saņem:

Ksenija Rogova

Ieva Blaževiča

Atzinības rakstu saņem:

Aleksejs Hvalejs

Paldies visiem, kuri piedalījās!

Apsveicam Rīgas pilsētas Filozofijas 6. olimpiādes 2. posma 11. – 12. godalgoto vietu ieguvējus!

  1. vieta: Iļja Rjabčenko 12.klase.

Liels paldies arī pārējiem skolēniem, kuri pārstāvēja ģimnāziju Filozofijas 6.olimpiādes 2.posmā, par visnotaļ cienīgu veikumu Rīgas skolēnu grupā.

Pateicamies skolotājāi Inesai Gurjanovai, par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Apsveicam Rīgas pilsētas vēstures 28. olimpiādes 2. posma 9. un 10. – 12. godalgoto vietu ieguvējus!

  1. vieta: Vlada Karasjova 9.klase; Anna Kazačkova 11.klase.
  2. vieta: Arina Junele 11. klase.
  3. vieta: Nelli Morozova 9.klase; Ksenija Rogova 9.klase, Ričards Benislavskis 10.klase.

Atzinība: Elizabete Gudile, 12.klase.

Liels paldies arī pārējiem skolēniem, kuri pārstāvēja ģimnāziju Vēstures 28.olimpiādes 2.posmā, par visnotaļ cienīgu veikumu Rīgas skolēnu grupā.
Pateicamies skolotājām Edvīnam Evartam, Marijai Konovalovai, Aelitai Komsai un Gaļinai Rafaļsonei, par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Foruma teātra darbnīca skolēniem ”Kā reaģēt uz konfliktiem un tiranizēšanu”

2021./2022. mācību gadā skolā norisinās neformālās izglītības darbnīca  “Kā reaģēt uz konfliktiem un tiranizēšanu”, kurā piedalās triju 9.klašu skolēni. Kopumā aptuveni 90 jaunieši iesaistās jaunatnes iniciatīvu projekta nodarbībās.

LASĪT TĀLĀK

Tavas labbūtības ceļa karte

Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas parlaments un 9. klašu skolēni kopā ar skolotājiem – pašpārvalžu atbalsta personām un  profesionālu izaugsmes treneri Annu Vaideri  izstrādās projekta “Tavas labbūtības ceļa karte” trešo etapu:  labbūtības ceļa karti  metodisko materiālu izstrādi izglītības iestādē ar mērķi uzlabot ģimnāzijas psihoemocionālo vidi ilgtermiņā.

LASĪT TĀLĀK

Apsveicam Rīgas pilsētas bioloģijas 44.olimpiādes 2.posma 9.-12.klašu uzvarētājus!

2.vieta: Ksenija Rogova (9.kl.)

Sofija Terēze Grunde (11.kl.)

3.vieta: Aleksejs Hvalejs (9.kl.)

Nikita Marušcaks (11.kl.)

Katrīna Jušinska (11.kl.)

Atzinība: Antons Minajevs (11.kl.)

Ksenijai Rogovai un Sofijai Terēzei Grundei vēlam veiksmi, pārstāvot ģimnāziju, Bioloģijas valsts 44.olimpiādes 3.posmā!

Paldies visiem skolēniem par izrādīto interesi un piedalīšanos bioloģijas olimpiādes 1. un 2.posmā!

Apsveicam Rīgas pilsētas vācu valodas 52. olimpiādes 2. posma 10. – 12. klašu uzvarētājus!

1. vieta

Elena Kirakozova – 12. klase,

2. vieta

Jeļena Korsunska – 11. klase,

3. vieta

Anna Krama –  11. klase

Paldies par piedalīšanos olimpiādē arī visiem pārējiem skolēniem!

Pateicība vācu valodas skolotājai Jeļenaai Rasimjonokai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija sveic savus skolotājus, skolēnus, vecākus, draugus Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 103. gadadienā!

Šogad, kopā ar valsts prezidentu Egilu Levitu, jūs apsveic mūsu ģimnāzisti – 11.kl. skolēni kopa ar savu kuratori Irēnu Lediņu.

Mūsu ģimnāzijas skolēni šogad piedalījās vairākos, veltītajam mūsu Latvijai, konkursos.

Gribam padalīties ar radošiem darbiem, kuri ir atlasīti konkursam “Tu esi Latvijas dārgums”!

LASĪT TĀLĀK

Apsveicam Rīgas pilsētas angļu valodas 51. olimpiādes 2. posma uzvarētājus!

1.vieta – Maksims Orlovs

2.vieta -Tatjana Minčika

Izsakam pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei  uzvārētāju skolotājiem: Ludmilai Pelise un Irai Kuzminai.

Paldies visiem skolēniem un skolotājiem kuri ieguldīja savus spēkus un piedālījas olimpiādē.

Gaismas akcija – „Iededzies par Latviju”

17.11.2021. Rīgas Valsts klasiskajā ģimnāzijā turpinājās ikgadējā ilggadējā tradīcija “Iededzies par Latviju”. Skolotāji un skolēni no svecēm izveidoja valsts svētkiem veltītu kompozīciju, kura bija redzama visu dienu.

Pasakam lielu paldies visiem, kas palīdzēja turpināt tradīciju. Skolotājiem: Tatjanai Budovskai, Tatjanai Černobajevai, Dzintaram Dvinskim, visiem kuratoriem un klases audzinātājiem, kuri palīdzēja sagādāt sveces un, visiem skolēniem un viņu vecākiem, kuri atbalstīja mūsu tradīciju.

Aicinām pievienoties šim pasākumam arī tos, kuri nevarēja būt klāt, noskatoties foto atskaiti.

RVKĢ skolēni piedalījās konkursā “Tu esi Latvijas dārgums”!

Novembrī RVKĢ skolēni piedalījās Latviešu valodas aģentūras organizētā konkursā “Tu esi Latvijas dārgums”. Konkursa mērķis bija pamanīt un novērtēt kultūras vērtības un personības Latvijā un  popularizēt latviešu valodu. Ģimnāzijas 6. klašu skolēni, pulciņa “Žurnālistikas pamati” dalībnieki, ir iesnieguši konkursam vairākus radošus darbus. Un viens no tiem bija veltīts ģimnāzijas skolotājiem.


Autori: pulciņa “Žurnālistikas pamati” dalībnieki

Vadītāja I.Trukšāne

Ceļojoša izstāde “Priekšmetu stāsti”

Aicinām apmeklēt ceļojošo izstādi “Priekšmetu stāsti”, kas gaida skolēnus un skolotājus Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas (Purvciema iela 38)  2.stāvā pie aktu zāles. Ceļojošā izstāde būs apskatāma no 15.novembra līdz 26.novembrim  projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros.

LASĪT TĀLĀK

Lepojamies ar balvu projektā!

Lepojamies ar balvu konkursā par dezinformācijas atmaskošanu: Katrīna Lukašina un Alisa Tauriņa no 9.klases bija vienīgās no visām skolām, kuras saņēma balvas Escape Room un pateicību:

“Katrīna un Alisa! Liels paldies par dalību konkursā “Atmasko dezinformāciju” un par ļoti interesantu pētniecisku darbu, jo īpaši par veiktu aptauju! Ar patiesu interesi konkursa žūrija to izlasīja un atzinīgi novērtēja!” Pateicībā par dalību vēlamies Jūs apbalvot ar balvu – dāvanu karti uz Escape Room .

Jauku dienu vēlot,

Jekaterina Tumule

Projektu vadītāja/juriste

Latvijas Cilvēktiesību centrs

Atmasko dezinformāciju! pateicība

 

Laipni aicinām jūs uz skolas bibliotēku!

2021. gada 7. oktobrī ģimnāzijā viesojās Valsts prezidents Egils Levits.

Vizītes laikā skola saņēma dāvinājumā grāmatas.

Laipni aicinām jūs uz skolas bibliotēku apskatīt, kā arī izmantot tās mācību procesā.

Dāvināto grāmatu saraksts:

LASĪT TĀLĀK