Dokumenti skapī

Metodiskais darbs

Meistarklases

2021./2022. m. g.

Mācību projekts kā mācību procesa sastāvdaļa Vēsturē un sociālās zinātnēs I (plānošana un praktiskie uzdevumi).

  • Dzintars Dvinskis, Vēstures un sociālās zinātnes I skolotājs (2021. gadā 21. septembrī, klātienē, Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzijā).

Meistarklases materiāli:


Mācību satura un valodas integrētas apguves (CLIL) mākslas stundas angļu valodā – radošums un iedvesma.

  • Olga Pereligina, vizuālās mākslas un angļu valodas skolotāja (2021. gada. 21. novembrī, Microsoft Teams platformā).

Meistarklases materiāli:


Labbūtības ceļa karte (sociālās zinības un vēsture 7.-8. klasēs).

  • Lija Indāne, sociālās zinības un vēstures skolotāja (2022. gada 16. februārī, Microsoft Teams platformā).

Meistarklases materiāli:


Par reālo kontekstu pielietošanu integrētāmācību satura plānošanā matemātikā.

  • Artūrs Ļevikins, Matemātika I un Matemātika II kursu skolotājs (2022. gadā 16. martā, Microsoft Teams platformā).

Meistarklases materiāli:


Mācību projekti kā mācību procesa plānošanas sastāvdaļa (tehnoloģijas jomā).

  • Oksana Ivanova, datorikas skolotāja (2022. gada 16. martā, Microsoft Teams platformā).

Meistarklases materiāli: