Ģimnāzija no drona

Uzņemšana 7. un 10. klasēs

Lai skolēni varētu iestāties Rīgas valsts ģimnāziju 7. un 10. klasēs 2024. /2025. mācību gadā, tiks organizēti vienoti iestājpārbaudījumi.

Vienoti iestājpārbaudījumi matemātikā rakstveidā notiks:

  • uz 7. klasi - 2024. gada 27. aprīlī plkst. 10.00;
  • uz 10. klasi - 2024. gada 11. maijā plkst. 10.00.

Papildināts 20.04.2024.

Saskaņā ar izmaiņām Vispārējās izglītības likumā, uzņemot valsts ģimnāzijās, kā konkursa kritērijs papildus tiks ņemts vērā 9. klases centralizēto eksāmenu rezultāts.