Dokumenti skapī

Pieredzes apmaiņas materiāli

2023./24.m.g.

Biznesa spēles finanšu pratībai, kritiskai domāšanai un problēmrisināšanai

 • Dzintars Dvinskis Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas sociālo zinību/ ekonomikas skolotājs, mācību jomas koordinators

Meistarklase norisinājās 2024.gada 23.aprīlī

Meistarklases materiāli:

Grupu darbs – efektīva darba organizācijas forma mācību stundā

 • Veronika Bitte, Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas fizikas un matemātikas skolotāja

Meistarklase norisinājās 2024.gada 4.aprīlī

Meistarklases materiāli:

Caurviju prasmju pilnveidošana īstermiņa mācību projektos latviešu valodas un literatūras stundās vidusskolā

 • Iveta Jaunupe, Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Meistarklase norisinājās 2024. gada 7.martā.

Meistarklases materiāli:

2022./2023. m. g.

Pāreja uz mācībām valsts valodā: izpratnes veicināšana skolēniem, pedagogiem un vecākiem. Izaicinājumi un īstenošanas process.

 • Gaļina Rafaļsone, Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas direktora vietniece;
 • Inna Burova, Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas direktora vietniece;
 • Inga Balga, Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas direktora vietniece.

Meistarklase norisinājās 2023. gada 19. aprīlī.

Meistarklases materiāli:


Latviešu valodas stundas kā atbalsts skolēniem citu mācību priekšmetu apguvē pārejā uz mācībām valsts valodā.

 • Andra Hmeļnicka, latviešu valodas un literatūras skolotāja.

Meistarklase norisinājās 2023. gada 19. aprīlī.

Meistarklases materiāli:


Atbalsta sniegšana un iedrošinājums mācībām skolēniem no Ukrainas.

 • Vineta Madelāne, latviešu valodas un literatūras skolotāja.

Meistarklase norisinājās 2023. gada 19. aprīlī.

Meistarklases materiāli:


Skolēnu lingvistiskās uzvedības ieradumu veicināšana dabaszinību stundās sākumskolā (6. klasē).

 • Arina Seriševa, dabaszinību skolotāja.

Meistarklase norisinājās 2023. gada 19. aprīlī.

Meistarklases materiāli:


Metodes un paņēmieni mācību priekšmeta īstenošanā valsts valodā.

 • Artūrs Ļevikins, matemātikas skolotājs;
 • Rēzija Granta, matemātikas skolotāja;
 • Irīna Samarina, matemātikas skolotāja.

Meistarklase norisinājās 2023. gada 19. aprīlī.

Meistarklases materiāli:


Diferencēts un personalizēts atbalsts skolēniem pārejā uz mācībām latviešu valodā. Skolēnu dalījums grupās pēc valodas prasmes līmeņa personalizēta un diferencēta atbalsta sniegšanai pārejā uz mācībām latviešu valodā.

 • Gerda Balode, latviešu valodas skolotāja;
 • Iveta Moiseja latviešu valodas skolotāja;
 • Iveta Jaunupe, latviešu valodas skolotāja;
 • Inga Balga, direktora vietniece izglītības jomā.

Meistarklašu cikls norisinājās 2022. gada 14. un 21. novembrī, 2022. gada 1. un 8. decembrī.

Meistarklases materiāli:


Skolēnu ZPD rakstīšana kā atbalsts mācībām vidusskolā.

 • Iveta Jaunupe, latviešu valodas skolotāja.

Meistarklases norisinājās 2022. gada 28. novembrī, 5. decembrī, 12. decembrī.

Meistarklases materiāli:


2021./2022. m. g.

Par reālo kontekstu pielietošanu integrētāmācību satura plānošanā matemātikā.

 • Artūrs Ļevikins, Matemātika I un Matemātika II kursu skolotājs (2022. gadā 16. martā, Microsoft Teams platformā).

Meistarklases materiāli:


Mācību projekti kā mācību procesa plānošanas sastāvdaļa (tehnoloģijas jomā).

 • Oksana Ivanova, Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas direktora vietniece, datorikas skolotāja (2022. gada 16. martā, Microsoft Teams platformā).

Meistarklases materiāli:


Labbūtības ceļa karte (sociālās zinības un vēsture 7.-8. klasēs).

 • Lija Indāne, sociālās zinības un vēstures skolotāja (2022. gada 16. februārī, Microsoft Teams platformā).

Meistarklases materiāli:


Mācību satura un valodas integrētas apguves (CLIL) mākslas stundas angļu valodā – radošums un iedvesma.

 • Olga Pereligina, vizuālās mākslas un angļu valodas skolotāja (2021. gada. 21. novembrī, Microsoft Teams platformā).

Meistarklases materiāli:


Mācību projekts kā mācību procesa sastāvdaļa Vēsturē un sociālās zinātnēs I (plānošana un praktiskie uzdevumi).

 • Dzintars Dvinskis, Vēstures un sociālās zinātnes I skolotājs (2021. gadā 21. septembrī, klātienē, Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzijā).

Meistarklases materiāli: