Galvenās ieejas uzraksts

Pieredzes apmaiņas pasākumi

Noslēgta sadarbība ar Mārupes Valsts ģimnāziju

Sadarbība ar MVĢ

2024. gada februāra sākumā noslēgts sadarbības līgums starp Rīgas Valsts klasisko ģimnāziju un Mārupes Valsts ģimnāziju ar mērķi veicināt gan skolotāju, gan arī skolēnu savstarpējo sadarbību izglītības jomā.

Sadarbības līguma ietvaros iecerēts organizēt kopīgus metodiskos un pieredzes apmaiņas pasākumus pedagogiem par izglītības satura īstenošanas aktuāliem jautājumiem, popularizēt pedagogu labās prakses piemērus, kā arī sadarboties izglītības inovāciju izstrādē un ieviešanā. Tāpat sadarbības līgums paredz iespēju īstenot pedagogu apmaiņu, lai nodrošinātu skolēniem aktuālu mācību priekšmetu/ moduļu satura apguvi.

Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas skolēniem ieguvums no noslēgtā sadarbības līguma būs iespēja atklāt savus talantus un spējas kopīgos konkursos, viktorīnās un citos ar mācību satura padziļinātu apguvi saistītās aktivitātēs, kā arī kultūrizglītojošos ārpusstundu pasākumos. Iecerēts stiprināt arī abu izglītības iestāžu Audzēkņu pašpārvalžu savstarpējo sadarbību.

2024. gada 1. martā Rīgas Valsts klasiskajā ģimnāzijā notika abu izglītības iestāžu vadības komandu sadarbības pasākumu plānošanas saruna, kurā detalizētāk pārrunāta vēl šajā m. g. iecerēto pasākumu norise un iespējamo katra sadarbības partnera ieguldījumi. 2024. gada martā un aprīlī abu ģimnāziju pedagogiem piedāvāta iespēja piedalīties sešos savstarpējas pieredzes apmaiņas pasākumos, savukārt abu ģimnāziju skolēniem iespēja savstarpējas iepazīšanās pieredzes veidošanai satikties četros pasākumos.

Pieredzes apmaiņas vizītes

Pieredzes apmaiņas vizītes 2023./2024. gads

Konsultatīvā atbalsta dienas

Konsultatīvā atbalsta dienas

Paldies par atsaucību un Konsultatīvā atbalsta dienu apmeklējumu pedagogiem no Rīgas 74. pamatskolas, Rīgas 33. vidusskolas, Rīgas 34. vidusskolas, Rīgas 80. vidusskolas, Rīgas 86. vidusskolas, Rīgas 89. vidusskolas, Rīgas 92. vidusskolas, Rīgas Ķengaraga vidusskolas, Rīgas Rīnūžu vidusskolas un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas!