Latvijas skolas soma logo krasains

Latvijas skolas soma

Latvijas skolas soma web banneris

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” kopš 2018. gada rudens nodrošina skolēniem valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, mazinot sociālo nevienlīdzību un spēcinot lepnumu par savu valsti un tās cilvēkiem.

Programmas ietvaros skolēni iepazīst kultūras norises mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā, kas sniedz māksliniecisku baudījumu, raisa pārdomas par personīgi nozīmīgiem un sabiedriski aktuāliem jautājumiem, izklaidē un vienlaikus palīdz paplašināt redzesloku un apgūt mācību saturu. Veidota kā holistiska, starpdisciplināra programma, tā apvieno resursus un veicina sinerģiju kultūras un izglītības jomu darbībā.

Plašāk par programmu var izlasīt šeit.

Programmas “Latvijas skolas soma” aktivitātes 2023./2024. m. g. 2. semestrī

Visas klašu grupas aktīvi iesaistījās kultūras notikumu iepazīšanā: 10., 11. un 12. klašu skolēni apmeklēja izrādi V. Šekspīrs "Hamlets" M. Čehova Rīgas Krievu teātrī, kur aktieri ar mūsdienīgiem akcentiem sižetā aizstāv Ukrainas brīvību, izrādi "Konklāvs" Dirty Deal Teatro, izrādi "Es esmu šeit, kas man ir jādara?" Valmieras teātrī. 9. klases skolēni apmeklēja kinoteātri "Splendid Palace" un pirmo reizi noskatījās visas jaunā seriāla pēc Anšlava Eglīša darba "Pansija pilī" 7. sērijas un noslēguma 8. sēriju par varoņu likteņiem padomju laikos un dzīvi emigrācijā. Citi skolēni noskatījās seriālu par trimdā dzīvojušā populārā rakstnieka Anšlava Eglīša atmiņām par tēvu dzejnieku Viktoru Eglīti un brāli Vidvudu, māksliniekiem un rakstniekiem un dzīvi Latvijas brīvvalstī mācību stundu laikā tā iepazīstot vēl vienu studijas Mistrus Media darbu.

Skolēni iepazinās ar 1991. gada barikāžu muzeja muzeobusa ekspozīciju gan sākumskolā, gan pamatskolā. Savukārt 29. februārī ģimnāzijā viesojās žurnālists, sabiedriskais darbinieks un pirmais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Dainis Īvāns iedvesmojot skolēnus ar savu piemēru un stāstiem par cilvēku varonību izšķirošās situācijās un patriotismu.

LSS 23-24-2 9

6. klases skolēni apgūstot sociālās zinības un vēsturi apmeklēja Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodarbības ar muzejpedagoģi Ilzi Miķelsoni par Latviju padomju laikā no 1944. - 1985. gadam, apskatījās priekšmetus, ko atceras viņu vecvecāki un aktīvi pildīja uzdevumus darba lapās.

Tāpat ģimnāzijā bija izvietotas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ceļojošās izstādes tematiski pieskaņotas aktuālajiem notikumiem: "Baltijas brīvības ceļš", "Kas pagātni vētī, nākotni svētī" un "Es, tu, mēs demokrātijā", kas sniedza bagātīgu izziņas materiālu papildus mācību stundām un pasākumiem.

Radošajā dienā 7., 8. un 9.klašu skolēni apguva improvizācijas un uzstāšanās prasmes piedaloties Horeogrāfu asociācijas meistarklasēs "Mana runa pārliecina", nodarbība tā iepatikās, ka arī 10. klašu skolēni gaida savu kārtu piedalīties.

4. - 5. klases skolēni apmeklēja Ventspilī "Vizium" centra digitālās mākslas nodarbības un iepazinās ar Livonijas laika pils iemītnieku sadzīvi un novērtēja gan restauratoru paveikto, gan izjuta apbrīnu pret tās leģendām un nostāstiem.

LSS 23-24-2 4

Metens nāca, Metens nāca...

Sākumskolas bērni sagaidīja Ziemassvētkus, izgatavojot papīra vilka un kazas maskas, kopā ar Rīgas latviešu biedrības "Sprīdīša skolu". Dziļāku tautas tradīciju izpratni "Sprīdīša skolas" dalībnieki piedāvāja 7. un 8. klašu skolēniem 2. semestrī 29. februārī un 1. martā ar Meteņu sagaidīšanu.

Izglītojamie bija pārsteigti, ieraugot neparastās maskas. Pasākuma vadītāji parādīja tradicionālos masku izgatavošanas materiālus un paņēmienus, pusaudži labprāt pielaikoja maskas un iejutās folkloras tēlos. Izgatavotām no dabas materiāliem un mājsaimniecības priekšmetiem, maskām katrai ir sava nozīme pavasara sagaidīšanas rituālos. Dalībniekus pārsteidza simtgadīgu koku stumbriem līdzīgie vecīši, čigāniete un čigāns, dzērves, nāve, lācis, kaza un vilks, pavasara modinātājs budēlis un Pelnāzis. Visi labprāt dziedāja Meteņa dziesmas mūzikas pavadījumā, ko atskaņoja uz akorderona, kokles, vargana, stabulēm un ritma instrumentiem, dūdām un muzikālās zāģa. Skolēni ar prieku piedalījās tautas rotaļās un dejās. Programmu papildināja prezentācija par Meteņa masku tradīcijām un ticējumiem: piemēram, nāve nes drosmi un veselību, bet lācis dod spēku un laimi.

Ziema ir pavadīta! Sveicam pavasari ar sauli, prieku un dzīvības mošanos!

Visi pasākumi nodrošināti programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros.

”Servīzes dizains” Rīgas porcelāna muzejā

Programmas “Latvijas skolas soma ietvaros 4. un 5. klases skolēni apmeklēja Rīgas porcelāna muzeju un iepazina interesanto porcelāna vēsturi , tā kvalitātes un krāsu novērtējumu un dizaina īpatnības. Bija svarīgi saprast, kā pēc formas atšķirt tējas un kafijas servīzi, populārākos nosaukumus un ražotājus. Skolēni ar interesi klausījās mākslinieces Maijas Ņikitinas stāstījumu un izmantos zināšanas savā ikdienā.

5.-6.klašu skolēnu ekskursija uz LU Botānisko dārzu gaismas izrādi “Ziemas nedarbi”

Jaunā semestra sākumā, 9.janvārī, 5.-6.klašu skolēni devās ekskursijā iepazīt gaismas instalācijas LU Botāniskajā dārzā, ko sagatavoja režisore Dita Lūriņa - Egliena.

Dārzā sastapām ne tikai pasaku tēlus: krāsainus zaķus un zilonīti, Pepiju Garzeķi, bet arī klausījāmies fragmentus no dzejoļiem un izmantojot QR koda aplikāciju varējām mainīt gaismas krāsu vai uzrakstīt savu vārdu vai novēlējumu, ko pēc tam ieraudzījām gaismas instalācijā. Kopumā izrādes apmeklējums paildzināja svētku sajūtu un lika aizceļot pasaku pasaulē.

Paldies skolotājai Oksanai Ivanovai par aktivitāti!

Sagatavoja programmas “Latvijas skolas soma” koordinatore Lija Indāne.

Programmas “Latvijas skolas soma” aktivitātes 2023./2024.m.g. 1.semestrī

Dzintarainā pasaka

2023. gada 20.septembrī 5. klašu skolēni piedalījās izzinošā nodarbībā par rakstnieka Imanta Ziedoņa "Dzintaraino pasaku". Nodarbības vadītāja Sallija Kļavkalne no biedrības “Ziedoņa klase” kopā ar bērniem piedzīvoja "Dzintaraino pasaku" – sarunājās par pasakas tēliem un tās notikumu gaitu. Bērni iepazina pasakas tēlu emocijas, juta līdzi pasakas varoņiem un zīmēja savas ilustrācijas īpaši izveidotās darba burtnīcās. Tika nostiprinātas prasmes izteikties latviski un radošā domāšana, sadarbība, kas nepieciešamas veiksmīgam mācību darbam un karjerai no mazotnes.

Paldies skolotājām Irēnai Žuravļovai un Tatjanai Mihailovai par aktivitāti!

Sadarbība ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju: Ceļojošās izstādes

“Kūlainis, pērstainis, delnainis”, “Latvija. Tauta. Zeme. Valsts”, Jānis Krēsliņš - tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs”, “Latvija Brīvības cīņu laikā. 1919–1921”, “Patiesība par Lielvārdes jostu?”

Kā arī muzejpedagoģijas nodarbības: ”Ceļojums ar Čipu un Capu Latvijas vēsturē”, ”Kas ir muzejs?”, “Satversmei 100+”, “Senā skola”, “Vainagošanās”.

Sadarbībā ar Anatomijas muzeju “Zīmēšanas stunda Anatomijas muzejā-SIRDS”, notika koncertlekciju apmeklējums, ko rīko labdarības biedrība ARTISSIMO, piem., interesantā koncertlekcija “Rīga – 100 melodiju vienuviet”.

Ģimnāzijā viesojās folkloras kopa “Vilki” ar koncertlekciju “Latviešu karavīru dzīvesziņa un dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām”.

Skolēni apmeklēja Latvijas Nacionālā teātra izrādes “Ferdinands un Luīze” un “Svina garša”.

Sagatavoja programmas “Latvijas skolas soma” koordinatore Lija Indāne.