Pašparvalde

Pašpārvalde

Pašpārvaldes prezidente - Polina Sazonova.

Pašpārvaldes vice prezidente - Kira Žuraveļa.

Pašpārvaldes dalībnieki:

  • Anastasija Tomsone;
  • Jurijs Borts;
  • Anna Travkova;
  • Sofija Ļevčuka;
  • Anna Čaliha;
  • Aleksandrs Smikovs;
  • Katerina Linde;
  • Eva Blaževič.