labak skol1

Mēs lepojamies! Ričards Benislavskis - Rīgas skolēns 2023!

12.02.2024 12:00

2024. gada 6. februārī “Mazajā ģildē” par augstiem sasniegumiem mācībās, olimpiādēs, sportā, kultūrā, kā arī par pilsonisko līdzdalību un skolas tēla popularizēšanu, svinīgajā pasākumā “Rīgas skolēns 2023. Mēs lepojamies!” tika sumināti pašvaldības mācību iestāžu labākie skolēni 2023. gadā.

Pasākums “Rīgas skolēns 2023. Mēs lepojamies!” notika pirmo reizi, un 91 Rīgas pašvaldības skola izvirzīja vienu skolēnu, kura sasniegtais un paveiktais personīgā izaugsmē un skolas attīstībā būtu novērtējams ar pašvaldības apbalvojumu. No mūsu ģimnāzijas tika izvirzīts 12. klases skolnieks Ričards Benislavskis nominācijai par “būtisku ieguldījumu skolas attīstībā un skolas tēla popularizēšanā”. Ričardam tika pasniegts Rīgas domes Pateicības raksts, kā arī grāmata “100 pastaigu takas Latvijā”.

Skolēnus sveica un pateicības rakstus pasniedza Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina, Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta (IKSD) direktora p.i. Ivars Balamovskis un IKSD Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa.

Lepojamies un novēlam izturību gaidāmajos eksāmenos!

Foto: Elizabete Gražule

Attēli atrodami: Godina labākos Rīgas skolēnus 2023. gadā (riga.lv)