LATE

Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijas (LATE) ikgadējā konference “Pilnveidošanās mācot un mācoties” Rīgas Valsts klasiskajā ģimnāzijā

01.09.2023 09:00

24. un 25. augustā RVKĢ norisinājās Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijas (LATE) ikgadējā konference “Empowerment through Teaching and Learning”, kurā tika apspriesti aktuālākie nozares jautājumi un jaunumi. Konferences dalībniekus uzrunāja LATE prezidente Inga Linde un RVKĢ direktors Dr. Paed. Romans Alijevs, kā arī Lielbritānijas vēstnieks Paul Brummel, British Councli Latvija direktore Zane Matesoviča, ASV vēstniecības pārstāvji Cale Wagner, Ingrīda Bodniece un Nils Students un VISC eksaminācijas centra vecākā eksperte Tatjana Kunda.

Konferencē uzstājās populārāko mācību grāmatu izdevniecību pārstāvji, skolu un universitāšu pasniedzēji, kā arī ārzemju lektori. Kopumā konferencē piedalījās vairāk nekā 200 cilvēku. Mums ir liels gandarījums, ka kopīgi izdevās organizēt šo noderīgo pasākumu.

Informāciju sagatavoja Nadežda Polianoviča